Limity przyjęć na pierwszy rok studiów

 

Rok akademicki 2024/2025

Kierunek studiówStudia jednolite magisterskie stacjonarneStudia jednolite magisterskie niestacjonarne
filologia angielska 80
historia – studia nauczycielskie 20
logopedia 70
matematyka 30
nauczyciel biologii i geografii 60 30
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 150 100
pedagogika specjalna 120 120
pedagogika szkolna z edukacją techniczną 100 100
prawo 160 100
psychologia 120 90
psychologia i biologia zwierząt 90 50

 
Podstawa prawna
Uchwała nr 3.25.04.2024 Senatu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2024/2025