Uniwersytecka Rada ds. Jakości Kształcenia

prof. dr hab. Bożena Muchacka – przewodnicząca
dr hab. Tomasz Bryndal, prof. UKEN
dr Joanna Fryt
dr Wioletta Kilar
dr Małgorzata Kmak
dr Lech Kolasiński
dr Stanisław Kowal
dr Mateusz Szast
dr Tomasz Szybisty
mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
mgr Piotr Pastuszko
mgr Hanna Rybkowska
mgr inż. Agata Małozięć – sekretarz
Artur Lechowicz – przedstawiciel studentów
Joanna Surma – przedstawiciel studentów

 

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

Zarządzenie Nr R/Z.0201-100/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie