Prorektor ds. Nauki dr hab. Michał Rogoż, prof. UKEN gratuluje jednej z laureatekRektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek 8 kwietnia 2024 roku wręczył 96 pracownikom badawczym i badawczo-dydaktycznym listy gratulacyjne za znaczące osiągnięcia naukowe i wysoko punktowane publikacje w 2023 roku.

pracownicy Instytutu Socjologii 10–20 marca 2024 roku pracownicy Instytutu Socjologii – dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. UKEN, dr hab. Mariusz Dzięglewski, prof. UKEN, dr hab. Aldona Guzik, dr hab. Paulina Rojek-Adamek, prof. UKEN – przedstawili wyniki swoich badań dotyczących promocji kultury polskiej za granicą w Stanach Zjednoczonych.

badaczka z lupą i globusemRozpoczął się nabór zgłoszeń do 24. edycji programu stypendialnego L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Jego celem jest promowanie kobiet w nauce i wspieranie ich badań. Wnioski można składać do 5 maja 2024 roku.

Prof. dr hab. Paweł PróchniakLiteraturoznawca, eseista i krytyk literacki prof. dr hab. Paweł Próchniak został laureatem tegorocznej Nagrody im. Kazimierza Wyki. Wyróżnienie jest przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej.

Prof. dr hab. Grzegorz Nieć Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Grzegorz Nieć (Kierownik Katedry Kultury Informacyjnej w Instytucie Nauk o Informacji UKEN) został powołany w skład Rady Naukowej Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Vědecká rada Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě) na kadencję 2024–2027.