kartka z checklistą

Krok 1. Załóż konto i uzupełnij wymagane informacje

 • Wejdź na stronę internetową Rekrutacja na studia i wybierz rekrutację, w której chcesz wziąć udział. Następnie w menu poziomym (góra strony) wybierz opcję „utwórz konto”.
 • Po aktywowaniu konta zaloguj się do systemu, loginem do konta IRK jest podany podczas zakładania konta adres e-mail.
 • W zakładce „Formularze osobowe” uzupełnij informacje dotyczące Twoich danych osobowych i wykształcenia:
  • podstawowe dane osobowe: podaj informacje o swoich danych osobowych, adresie i danych kontaktowych – po dokonaniu zgłoszenia nie będzie ich już można samodzielnie zmienić.
  • zdjęcie: wczytaj do systemu IRK zgodne z wymaganiami do polskiego dowodu osobistego zdjęcie. Ta fotografia będzie potem wykorzystana w Twojej legitymacji studenckiej, dlatego musi być odpowiednia do użycia w oficjalnym dokumencie. W zakładce „Zdjęcie” opisane są szczegółowe wymagania dotyczące zdjęć.
  • wykształcenie: wypełnij dane dotyczące wykształcenia. Dodając dane z dokumentu świadectwa, zwróć uwagę na to, że nie musisz od razu podawać wszystkich informacji. Żeby dokonać zgłoszenia na studia, wystarczy, że wpiszesz rodzaj dokumentu (na przykład polska nowa matura), rok jego uzyskania oraz kraj wydania.

   Po otrzymaniu świadectwa uzupełnij pozostałe pola: numer dokumentu (dla polskiej matury: zaczyna się od M/... lub, dla aneksów maturalnych, AM/...), datę wydania, rodzaj i nazwę instytucji wystawiającej (dla polskiej matury: OKE, które wydało świadectwo), miejsce wydania. Wszystkie te dane będą potrzebne do wydrukowania ankiety osobowej potrzebnej do wpisu na studia. Jeśli nie uzupełnisz tych danych – nie będziesz mógł wziąć udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

   Skan świadectwa należy dodać w przypadku części matur: matury uzyskanej za granicą, matury EB, IB oraz starej matury (wydawanej do 2004 roku). W innych przypadkach nie ma potrzeby wczytywania skanów.

   Po zapisaniu formularza w prawym rogu ekranu pojawi się przycisk „Edytuj wyniki egzaminów” – w tym miejscu należy dodać informacje o wynikach matury, kiedy już je otrzymasz. Możesz dokonać zgłoszenia przed otrzymaniem wyników matury; dane należy uzupełnić najpóźniej do końca tury, w której bierzesz udział. Jeśli matura nie pójdzie zgodnie z planem, możesz też do końca tury wycofać zgłoszenie.

   Wpisywanie wyników matury
   • Kandydaci z polską tzw. „nową maturą” (2005–2024) zaznaczają w formularzu wszystkie przedmioty i wyniki egzaminów maturalnych zdawanych w części pisemnej (egzaminy ustne nie są brane pod uwagę).
   • Kandydaci z dyplomami IB lub EB nie mają możliwości wpisania w formularzu swoich wyników – załączają skany swoich dyplomów/zaświadczeń zawierających wyniki maturalne w systemie.
   • Kandydaci z polską tzw. „starą maturą” w skali ocen 3–5 lub 2–6 zaznaczają w formularzu swoje egzaminy dojrzałości i wpisują oceny według właściwej skali (ewentualnie również wyniki z zaświadczenia OKE), a także załączają skany swoich świadectw w systemie.
   • Kandydaci ze świadectwami/dyplomami zagranicznymi nie mają możliwości wpisania w formularzu swoich wyników – załączają w systemie skany swoich świadectw/dyplomów).
   • Kandydaci posiadający tytuł laureata, finalisty olimpiady lub laureata konkursu, który uprawnia do przyjmowani na studia bez postępowania kwalifikacyjnego – załączają dodatkowo zeskanowane zaświadczenie o uzyskanym tytule.
   • Kandydaci na studia II stopnia uzupełniają dane dotyczące uzyskanego dyplomu licencjata lub magistra, a także podają średnią ocen z dotychczasowych studiów lub inne dokumenty (jeżeli zostało to określone w kryteriach przyjęć na kierunek studiów, na który dokonują rejestracji).


Krok 2. Dokonaj zgłoszenia rekrutacyjnego

W systemie IRK znajduje się katalog studiów (oferta), na które prowadzony jest nabór. Wybierz spośród nich interesujący Cię kierunek, zapoznaj się z zasadami rekrutacji i kiedy się zdecydujesz – kliknij zielony przycisk „Zapisz się” w karcie wybranych studiów.

W swoim koncie w zakładce „Zgłoszenie rekrutacyjne” możesz zobaczyć listę dokonanych zgłoszeń. Tam też znajdziesz informacje o wynikach rekrutacji, dokumenty do pobrania do wpisu na listę studentów oraz instrukcje dotyczące dokonania wpisu, jeśli zostaniesz zakwalifikowany.


Krok 3. Wnieś opłatę rekrutacyjną

Aby zgłoszenie było rozpatrywane, musisz je opłacić. Każde zgłoszenie rekrutacyjne to osobna opłata rekrutacyjna. Opłatę trzeba wnieść w terminie dokonywania zgłoszeń na studia. Wszystkie opłaty rekrutacyjne wnosi się na ten sam indywidualny numer rachunku. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków. Wysokość naliczonych opłat, numer konta do przelewu oraz opcję szybkiej płatności znajdziesz w zakładce „Płatności”.


Krok 4. Sprawdź wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji są przekazywane kandydatom poprzez system IRK. Po zalogowaniu, w części „Moje konto”, w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”, w tabeli zobaczysz swój wynik na liście rankingowej i informację: „zakwalifikowany” lub „niezakwalifikowany”.


Krok 5. Dokonaj wpisu na studia

Jeśli Twój status to „zakwalifikowany” – gratulacje, to znaczy, że Uniwersytet zaprasza Cię do podjęcia studiów. Przed Tobą ostatni krok, potwierdzenie woli podjęcia studiów, czyli wpis na listę studentów. W zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne” → „Dokumenty i dalsze kroki” znajdziesz dokładne informacje o tym jakie dokumenty przygotować oraz gdzie i w jakim terminie dokonać wpisu. Po prawidłowym dokonaniu wpisu Twój status zmieni się na „przyjęty”. Jeżeli w terminie wyznaczonym na wpis nie możesz osobiście dostarczyć na uczelnię wymaganych dokumentów możesz wyznaczyć pełnomocnika, który w Twoim imieniu dokona wszelkich formalności związanych z wpisem na studia. Wzór pełnomocnictwa znajdziesz na stronie upoważnienie i oświadczenia.