Wzory dyplomów i świadectw wydawanych przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Podstawa prawna

 

 

Dokumenty zewnętrzne

 

Ustawa o dokumentach publicznych