stos dokumentów z kolorowymi zakładkamiDział Administracyjno-Gospodarczy informuje, że do 30 listopada 2023 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dotyczy pracowników zatrudnionych przed 1 listopada 2023 roku i będących pracownikami Uczelni na dzień wypłaty świadczenia).

cztery rzędy foteli w audytoriumZgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 15 października 2023 roku został ogłoszony dniem dodatkowo wolnym od pracy (bez konieczności odpracowywania) dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

budynek Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. PodchorążychZ okazji 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej każdy pracownik Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej otrzyma jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1180 złotych brutto. Jest to możliwe dzięki przyznaniu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zwiększenia subwencji na rok 2023 o kwotę 2 059 300 złotych. Wypłata środków nastąpi już 13 października 2023 roku.

kobieta wypełniająca formularzDział Spraw Pracowniczych informuje, że do 29 listopada 2022 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dotyczy pracowników zatrudnionych przed 1 listopada 2022 roku i będących pracownikami Uczelni na dzień wypłaty świadczenia).

kobieta wypełniająca formularzDział Spraw Pracowniczych informuje, że do 30 listopada 2022 roku można składać wnioski na okres – zima 2023.