SEMESTR ZIMOWY1 października 2023 – 25 lutego 2024
zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 2 października 2023 – 21 grudnia 2023
3 stycznia 2024 – 28 stycznia 2024
uroczysta inauguracja roku akademickiego
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
16 października 2023
ferie zimowe (przerwa świąteczna) 22 grudnia 2023 – 2 stycznia 2024
zajęcia prowadzone w formie zdalnej, w trybie synchronicznym 3 stycznia 2024 – 5 stycznia 2024
zimowa sesja egzaminacyjna 29 stycznia 2024 – 7 lutego 2024
przerwa międzysemestralna 8 lutego 2024 – 14 lutego 2024
poprawkowa sesja egzaminacyjna 15 lutego 2024 – 21 lutego 2024
dodatkowe dni wolne 2 listopada 2023 – 3 listopada 2023
22 lutego 2024 – 25 lutego 2024
SEMESTR LETNI26 lutego 2024 – 30 września 2024
zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 26 lutego 2024 – 27 marca 2024
3 kwietnia 2024 – 23 czerwca 2024
ferie wiosenne (przerwa świąteczna) 28 marca 2024 – 2 kwietnia 2024
Święto Uczelni
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników)
10 maja 2024
dodatkowe dni wolne 2 maja 2024
31 maja 2024
letnia sesja egzaminacyjna 24 czerwca 2024 – 3 lipca 2024

centralny egzamin z języka obcego dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia: 24 czerwca 2024
wakacje letnie, w tym: 4 lipca 2024 – 30 września 2024
praktyki przewidziane w planie studiów 4 lipca 2024 – 30 września 2024
poprawkowa sesja egzaminacyjna 2 września 2024 – 11 września 2024
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku 2023/2024 12 września 2024 – 30 września 2024

Organizację roku akademickiego 2023/2024 na studiach niestacjonarnych ustalają dyrektorzy instytutów z uwzględnieniem zasady, zgodnie z którą studenci podlegają rozliczeniu semestralnemu. Zimową sesję egzaminacyjną należy zakończyć nie później niż 11 lutego 2024 roku, a poprawkową sesję egzaminacyjną nie później niż 21 lutego 2024 roku.

Organizacja roku akademickiego może ulec zmianie w zależności od sytuacji panującej w kraju (stan zagrożenia epidemicznego) i dyspozycji zewnętrznych dotyczących funkcjonowania uczelni.

Podstawa prawna