Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2023–2027

dr hab. Wojciech Bąk, prof. UKEN – przewodniczący
prof. dr hab. Małgorzata Wielek
dr hab. Konrad Meus, prof. UKEN
dr Marzena Albrycht
dr Anita Buczek-Zawiła
dr Wojciech Maciejewski
mgr Łukasz Bandoła
dr Dariusz Pohl
mgr Anetta Podsiadło
Maciej Łasocha – student
mgr Bartłomiej Kossakowski-Kisiel – doktorant

 

Powołanie Rady Uczelni

Wykaz dokumentów składanych w ramach zgłoszenia kandydata/kandydatki:

Autoreferat kandydata powinien zawierać w szczególności informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym oraz osiągnięciach pozazawodowych. Objętość autoreferatu – do 3 stron znormalizowanego tekstu.

Głosowanie w wyborach rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku 2020 obsługuje system Głosuj24 Firmy MWC sp. z o.o. z Poznania

Oświadczenie o działaniu systemu Głosuj24 (plik pdf, rozmiar 245 KB)

 

Debata wyborcza kandydatów na rektora Uczelni

zgodnie z Kalendarzem wyborczym, 16 czerwca br. (wtorek) odbędzie się debata wyborcza kandydatów na rektora naszej Uczelni. Debata rozpocznie się o godz. 10.00.
Zasady przeprowadzenia debaty wyborczej kandydatów na rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w wyborach w roku 2020 (plik pdf, rozmiar 420 KB).

 

Zebrania wyborcze

Listy kandydatów w wyborach elektorów do wyborów rektora oraz w wyborach do Senatu Uczelni zamieszczono w intranecie – ostatnia pozycja w menu po lewej stronie – Wybory UP 2020.

 

Kalendarz wyborczy

Kalendarz wyborczy

 

Uchwała Senatu Uczelni – działania wyborcze w warunkach epidemii

Uchwała nr 1/19.05.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie określenia zasad przeprowadzenia czynności wyborczych w wyborach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w 2020 roku w warunkach epidemii

 

Regulaminy

[2023] Regulamin głosowania w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatom na dziekana
Regulamin głosowania w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatom na stanowisko dyrektora instytutu (plik pdf, rozmiar 920 KB)
[2023] Regulamin głosowania w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatom na stanowisko przewodniczącego rady dyscypliny 
Regulamin wyborów do rad instytutów (plik pdf, rozmiar 273 KB)
Regulamin wyborów elektorów do wyborów rektora (plik pdf, rozmiar 350 KB)
Regulamin wyborów do Senatu (plik pdf, rozmiar 445 KB)
Regulamin wyborów rektora (plik pdf, rozmiar 383 KB)
Regulamin głosowania przy powołaniu Przewodniczącego Kolegium Elektorów (plik pdf, rozmiar 383 KB)
[2023] Regulamin wyborów do rady dyscypliny
[2023] Regulamin przeprowadzenia wyborów komisji wyborczych na kadencję trwającą od 1 listopada 2023 do 31 października 2027

 

Dyżury komisji wyborczych

Dyżury komisji wyborczych dla poszczególnych okręgów wyborczych w dniach 24 lutego – 2 marca 2020 roku

 

Oświadczenia na potrzeby wyborcze

Oświadczenie o wyborze dyscypliny dla udziałów 50/50 (plik pdf, rozmiar 431 KB)
Oświadczenie lustracyjne – wybory UP, senator i elektor (plik pdf, rozmiar 271 KB) 
Oświadczenie lustracyjne – wybory UP, rektor (plik pdf, rozmiar 451 KB)

Oświadczenia lustracyjne – wybory UP, dotyczą osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku

 

Zgłoszenia kandydatów w wyborach

Zgłoszenie kandydata – elektor do wyborów rektora (plik pdf, rozmiar 267 KB)
Zgłoszenie kandydata – senator (plik pdf, rozmiar 267 KB)
Zgoda na kandydowanie na stanowisko rektora (plik pdf, rozmiar 266 KB)

 

Inne do pobrania

Limity w dyscyplinach – wyjaśnienie (plik pdf, rozmiar 506 KB)
Sposób głosowania w okręgach dziedzinowych (plik pdf, rozmiar 483 KB)