głowa pełna pomysłów, napis: grant rektorski17 kwietnia 2024 roku rozstrzygnięto konkurs „Grant rektorski” na dofinansowanie projektów realizowanych przez studenckie koła naukowe Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

uśmiechnięta studentkaDo 15 maja 2024 roku trwać będzie rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2024/2025.

tekst: MNiSWPonad 36 milionów złotych z przeznaczeniem na świadczenia dla studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przeznaczy Ministerstwo Nauki w 2024 roku.

budynek główny Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, na pierwszym planie kwitnąca forsycjaZgodnie z Zarządzeniem nr R.Z.0211.20.2024 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 7 kwietnia 2024 roku został ogłoszony dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów niestacjonarnych oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

uniesione w górę ręce z biretami25 marca 2024 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę studentów, którym zostało przyznane stypendium Ministra Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024. Wśród osób nagrodzonych znalazło się sześciu studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.