Data  Godzina  Adres  Sala  Dyżurujący
 29–30 stycznia 2024  10.00–11.00  ul. Podchorążych 2  103N  dr hab. Wojciech Bąk, prof. UKEN
 1 lutego 2024  13.00–15.00  ul. Mazowiecka 43  21  prof. dr hab. Małgorzata Wielek
 31 stycznia 2024  10.00–12.00  ul. Podchorążych 2  325  dr hab. Konrad Meus, prof. UKEN
 29–31 stycznia 2024  10.00–11.00  ul. Podchorążych 2  233  dr Marzena Albrycht
 29 stycznia – 1 lutego 2024  10.00–13.00  ul. Podchorążych 2  233  dr Anita Buczek-Zawiła
 29–31 stycznia 2024  10.00–11.00  ul. Podchorążych 2  235  dr Wojciech Maciejewski
 29 stycznia – 2 lutego 2024  10.00–13.00  ul. Podchorążych 2  233  mgr Łukasz Bandoła
 29 stycznia – 2 lutego 2024  10.00–13.00  ul. Podchorążych 2  233  dr Dariusz Pohl
 29 stycznia – 2 lutego 2024  10.00–13.00  ul. Podchorążych 2  233  mgr Anetta Podsiadło

Dyżury Wydziałowych Komisji Wyborczych


 Wydziałowa Komisja Wyborcza dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych

 Data  Godzina  Adres  Sala  Dyżurujący
 29 stycznia 2024  10.00–14.00  ul. Podchorążych 2  102N  dr Mirosława Sajka, prof. UKEN
 dr hab. Roman Rosiek, prof. UKEN
 30 stycznia 2024  9.00–13.00  ul. Podchorążych 2  225N  dr Tomasz Łaciak
 31 stycznia 2024  10.00–14.00  ul. Podchorążych 2  427  dr Anna Chrobak-Žuffová
 1 lutego 2024  9.00–13.00  ul. Podchorążych 2  201N  dr hab. Robert Kościelniak, prof. UKEN

 

 Wydziałowa Komisja Wyborcza dziedziny nauk humanistycznych

 Data  Godzina  Adres  Sala  Dyżurujący
 29 stycznia 2024  10.00–13.00  ul. Podchorążych 2  329  dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UKEN
 30 stycznia 2024  10.00–13.00  ul. Podchorążych 2  329  dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UKEN
 31 stycznia 2024  10.00–13.00  ul. Podchorążych 2  329  dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UKEN
 1 lutego 2024  10.00–13.00  ul. Podchorążych 2  307  dr Paweł Sznajder
 2 lutego 2024  9.00–12.00  ul. Podchorążych 2  329  dr hab. Artur Piskorz, prof. UKEN

 

 Wydziałowa Komisja Wyborcza dziedziny sztuki

 Data  Godzina  Adres  Sala  Dyżurujący
 29 stycznia 2024  9.00–11.00  ul. Podbrzezie 3  0.11  dr Mirosław Niesyto
 30 stycznia 2024  10.00–12.00  ul. Podbrzezie 3  0.1  dr Monika Chrabąszcz-Tarkowska
 1 lutego 2024  12.00–14.00  ul. Mazowiecka 43  w bibliotece  dr hab. Agnieszka Dutka, prof. UKEN
 1 lutego 2024  15.00–18.00  ul. Podbrzezie 3  9  dr Mateusz Rafalski

 

 Wydziałowa Komisja Wyborcza dziedziny nauk społecznych

 Data  Godzina  Adres  Sala  Dyżurujący
 29 stycznia 2024  12.00–14.30  ul. Podchorążych 2  502  dr Ewa Radomska
 29 stycznia 2024  11.00–12.30  ul. Podchorążych 2  408  dr hab. Robert Kłaczyński, prof. UKEN
 29 stycznia 2024  10.30–13.00  ul. Podchorążych 2  401  dr Sabina Sanetra-Półgrabi
 30 stycznia 2024  10.30–13.00  ul. Podchorążych 2  401  dr Sabina Sanetra-Półgrabi
 30 stycznia 2024  10.30–11.30  ul. Ingardena 4  322  dr Beata Sufa
 31 stycznia 2024  10.30–13.00  ul. Podchorążych 2  401  dr Sabina Sanetra-Półgrabi
 31 stycznia 2024  10.30–11.30  ul. Podchorążych 2  210N  dr hab. Danuta Kaźmierczak prof. UKEN
 1 lutego 2024  10.00–11.30  ul. Podchorążych 2  522  dr Anna Winiarczyk-Raźniak
 1 lutego 2024  13.00–14.00  ul. Ingardena 4  315  dr hab. Justyna Wojniak prof. UKEN
 1 lutego 2024  10.30–11.30  ul. Ingardena 4  322  dr Beata Sufa
 1 lutego 2024  13.00–14.00  ul. Ingardena 4  322  dr Beata Sufa
 2 lutego 2024  9.00–10.00  ul. Ingardena 4  322  dr Beata Sufa

29 stycznia – 2 lutego 2024 roku

  1. Zgłaszanie kandydatów:
    • w wyborach elektorów do wyboru rektora oraz
    • w wyborach do Senatu.
  2. Składanie deklaracji wyboru okręgu wyborczego dla pracowników, którzy wskazali dwie dyscypliny po 50% aktywności naukowo-badawczej i nie złożyli deklaracji przynależności do rady dyscypliny.

 


Wybory elektorów do wyborów rektora oraz wybory do Senatu

5 lutego 2024 roku
okręg wyborczy: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
godzina 9.00 (kuria A)
godzina 10.00 (kuria B)
miejsce: sala 10 (w godzinach 9.00–11.00)

5 lutego 2024 roku
okręg wyborczy: dziedzina sztuki
godzina 11.00 (kuria A)
godzina 14.00 (kuria B)
miejsce: Audytorium (w godzinach 11.00–17.00)

5 lutego 2024 roku
okręg wyborczy: pracownicy dydaktyczni
godzina 10.00
miejsce: Aula Główna (w godzinach 10.00–15.00)

6 lutego 2024 roku
okręg wyborczy: dziedzina nauk humanistycznych
godzina 9.00 (kuria A)
godzina 13.00 (kuria B)
miejsce: Aula Główna (w godzinach 9.00–17.00)

6 lutego 2024 roku
okręg wyborczy: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
godzina 9.00 (kuria A)
godzina 12.00 (kuria B)
miejsce: Aula A1 (w godzinach 9.00–15.00)

7 lutego 2024 roku
okręg wyborczy: dziedzina nauk społecznych
godzina 10.00 (kuria A)
godzina 10.00 (kuria B)
miejsce: Aula Główna i Audytorium (w godzinach 10.00–16.00)

8 lutego 2024 roku
okręg wyborczy: pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
godzina 9.00
miejsce: Aula Główna (w godzinach 9.00–15.00)

kuria A – prof. i prof. uczelni
kuria B – badawczo-dyd. bez prof.

 

 

26 lutego 2024 roku
zebranie elektorów i zgłaszanie kandydatów na kandydatów na rektora przez elektorów

do 1 marca 2024 roku
przekazanie Senatowi listy kandydatów na kandydatów na rektora zgłaszanych przez Radę Uczelni

4 marca 2024 roku
posiedzenie Senatu – zgłaszanie przez senatorów kandydatów na kandydatów na rektora oraz podjęcie decyzji odnośnie do rozmowy z kandydatami (lub nie) na forum Senatu
wybór przewodniczącego kolegium elektorów

do 8 marca 2024 roku
złożenie zgody na kandydowanie na stanowisko rektora przez kandydatów na kandydatów na rektora

11 marca 2024 roku
nadzwyczajne posiedzenie Senatu – rozmowa (ewentualna) z kandydatami i głosowanie (zaopiniowanie kandydatów)
wskazanie kandydatów na rektora przez Radę Uczelni – rozmowa (ewentualna) z kandydatami i przekazanie listy do Uczelnianej Komisji Wyborczej

12–19 marca 2024 roku
kampania wyborcza kandydatów na rektora

13 marca 2024 roku
debata ogólnouczelniana

21 marca 2024 roku
wybory rektora

do 28 marca 2024 roku
zgłaszanie ewentualnych protestów wyborczych

5 kwietnia 2024 roku
ogłoszenie wyników wyborów przez UKW

do 22 kwietnia 2024 roku
rekomendacje kandydatów na stanowisko dyrektora instytutu

do 28 czerwca 2024 roku
wybory do rad dyscyplin
zakończenie okresu wyborczego i rekomendacji

Powyższy kalendarz może zostać zmieniony uchwałą Senatu.

Podstawa prawna
Uchwała nr 5.18.12.2023 Senatu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Kalendarza wyborczego oraz głosowań w sprawie udzielenia rekomendacji dla roku wyborczego 2024

Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2023–2027

dr hab. Wojciech Bąk, prof. UKEN – przewodniczący
prof. dr hab. Małgorzata Wielek
dr hab. Konrad Meus, prof. UKEN
dr Marzena Albrycht
dr Anita Buczek-Zawiła
dr Wojciech Maciejewski
mgr Łukasz Bandoła
dr Dariusz Pohl
mgr Anetta Podsiadło
Maciej Łasocha – student
mgr Bartłomiej Kossakowski-Kisiel – doktorant

 

Oświadczenia i komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej

Komunikat z dnia 18 marca 2024 roku: Informacje w sprawie wyborów 21 marca 2024 roku
Oświadczenie z dnia 13 marca 2024 roku: Kompetencje Uczelnianej Komisji Wyborczej
Komunikat z dnia 12 marca 2024 roku: Debata wyborcza w środę
Komunikat z dnia 6 marca 2024 roku: Poznaliśmy kandydatów na kandydatów na rektora
Komunikat z dnia 23 lutego 2024 roku: Wyniki wyborów senatorów na kadencję 2024–2028
Komunikat z dnia 9 lutego 2024 roku: Wybory senatorów i elektorów zakończone
Uchwała z dnia 4 kwietnia 2024 roku: Stwierdzenie ważności dokonanych czynności wyborczych oraz ważności wyboru rektora (plik pdf, rozmiar 118 KB)

 

Debata wyborcza kandydatów na rektora Uczelni

zgodnie z Kalendarzem wyborczym, 13 marca 2024 roku odbędzie się debata wyborcza kandydatów na rektora naszej Uczelni.

 

Kalendarz wyborczy

[2024] Kalendarz wyborczy

 

Dyżury komisji wyborczych

Dyżury komisji wyborczych w dniach 29 stycznia – 2 lutego 2024 roku

 

Regulaminy

[2023] Regulamin głosowania w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatom na dziekana
[2023] Regulamin głosowania w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatom na stanowisko przewodniczącego rady dyscypliny
[2023] Regulamin wyborów do rady dyscypliny
[2023] Regulamin przeprowadzenia wyborów komisji wyborczych na kadencję trwającą od 1 listopada 2023 do 31 października 2027
[2023] Regulamin wyborów elektorów do wyborów rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2027 roku (nowelizacja: Uchwała nr 1.25.01.2024 Senatu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie sprecyzowania kadencji elektorów do wyborów rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dla okresu wyborczego 2024–2028)
[2023] Regulamin wyborów do Senatu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję od 1 września 2024 roku do 31 sierpnia 2028 roku
[2023] Regulamin wyborów rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję od 1 września 2024 roku do 31 sierpnia 2028 roku
[2023] Regulamin wyborów do rad instytutów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję od 1 września 2024 roku do 31 sierpnia 2028 roku
[nowe, uwaga] [2023] Regulamin głosowania w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatom na stanowisko dyrektora instytutu (nowelizacja: Uchwała nr 1.09.04.2024 Senatu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 9 kwietnia 2024 roku zmieniająca uchwałę nr 10.18.12.2023 w sprawie Regulaminu głosowania w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatom na stanowisko dyrektora instytutu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję od 01.09.2024 r. – 31.08.2028 r. (plik docx, rozmiar 42 KB))
[2024] Regulamin głosowania dt. powołania Przewodniczącego Kolegium Elektorów w wyborach rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję 1.09.2024 r. do 31.08.2028 r.

 

Oświadczenia na potrzeby wyborcze

Oświadczenie dla osób, które zadeklarowały dwie dyscypliny naukowe z jednakowym procentowym udziałem w każdej z nich (50/50) i nie zasiadają w radzie dyscypliny (plik pdf, rozmiar 137,6 KB)
Oświadczenie lustracyjne – wybory, senator i elektor (plik pdf, rozmiar 134 KB)
Oświadczenie lustracyjne – wybory, rektor (plik pdf, rozmiar 140 KB)

Oświadczenia lustracyjne – wybory, dotyczą osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku 

 

Zgłoszenia kandydatów w wyborach

[2023] Wzór zgłoszenia kandydata w wyborach elektorów do wyborów rektora (plik pdf, rozmiar 168,6 KB)
[2023] Wzór zgłoszenia kandydata w wyborach do Senatu (plik pdf, rozmiar 280 KB)
[2023] Zgoda na kandydowanie na stanowisko rektora (plik pdf, rozmiar 194 KB)

 

Pozostałe dokumenty

[2024] Uchwała nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 11 marca 2024 w sprawie przeprowadzenia debaty ogólnouczelnianej w wyborach rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję 1.09.2024 r. do 31.08.2028 r. (plik pdf, rozmiar 690 KB)
[2024] Uchwała nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie prowadzenia kampanii wyborczej w wyborach rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję 1.09.2024 r. do 31.08.2028 r. (plik pdf, rozmiar 419 KB)

Oświadczenie

Uczelniana Komisja Wyborcza oświadcza, że jest organem powołanym do przeprowadzania wyborów, ustalenia regulaminów oraz kalendarza wyborczego zgodnego z aktami prawnymi obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz ze statutem Uczelni. Autonomiczne decyzje innych organów uczelni nie podlegają kompetencjom Uczelnianej Komisji Wyborczej.

w imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. Wojciech Bąk, prof. UKEN
Przewodniczący UKW