kobieta wkładająca kartę wyborczą do urny

Uczelniana Komisja Wyborcza (UKW), zgodnie z kalendarzem wyborczym, zakończyła 8 lutego 2024 roku wybory senatorów oraz wybory elektorów do wyboru rektora na kadencję 2024–2028.

Do Senatu w 6 okręgach wyborczych wybrano:

  • 22 – profesorów i profesorów uczelni,
  • 9 – nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stanowiska profesora uczelni,
  • 3 – pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Pełny skład Senatu liczący 43 senatorów uzupełnia 7 studentów i 2 doktorantów wybranych odpowiednio przez Samorząd Studentów i Samorząd Doktorantów.

W wyborach elektorów do wyboru rektora przeprowadzonych w tych samych okręgach wyborczych dla pracowników uczelni wybrano ogółem 120 osób, w tym:

  • 58 – profesorów i profesorów uczelni,
  • 28 – nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu profesora lub stanowiska profesora uczelni,
  • 7 – pracowników dydaktycznych niedeklarujących przynależności do określonej dyscypliny,
  • 27 – pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Zgodnie z uchwałą Senatu UKEN, rektora będzie wybierać 150 elektorów, w tym 27 studentów i 3 doktorantów.

W imieniu UKW dziękuję wszystkim pracownikom naszej uczelni za liczny udział w wyborach. W większości okręgów wyborczych frekwencja przekroczyła 60%. Dziękuję Wydziałowym Komisjom Wyborczym za przeprowadzenie wyborów w tak zwanych okręgach „dziedzinowych”. Dziękuję członkom UKW za pomoc i nadzór na wszystkich etapach procesu wyborczego. W imieniu UKW gratuluję wybranym Senatorom i Elektorom do wyboru rektora.

Przewodniczący UKW
dr. hab. Wojciech Bąk, prof. UKEN