Inauguracyjna konferencja ELLRA mini25–27 kwietnia 2024 roku odbyła się inauguracyjna konferencja naukowa ELLRA (Early Language Learning Research Association „Current Challenges nad Future Opportunities” zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki Języka Angielskiego Instytutu Filologii Angielskiej UKEN. Tematyka konferencji dotyczyła wczesnej nauki języków przez dzieci w wieku od 2 do 12 lat. W konferencji wzięło udział ponad 100 uczestników z 4 kontynentów (Europa, Azja, Ameryka Północna i Ameryka Południowa).

Prof. Andrius Vaišnys

26 kwietnia 2024 roku Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odwiedził wybitny znawca mediów i propagandy prof. Andrius Vaišnys z Uniwersytetu Wileńskiego, który zaprezentował wystąpienie „Where is the organizer? Some peculiarities of propaganda dialectics and creation of crisis”.

insygnia rektorskie

Rektor i Senat Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zapraszają na Święto Uczelni, które odbędzie się 10 maja 2024 roku o godzinie 11.00 w Auli Głównej, przy ulicy Podchorążych 2.

Julia Cichy

24 kwietnia 2024 roku jury pod przewodnictwem Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyny Pluteckiej, prof. UKEN przyznało tytuł „Studentki Kwietnia” Julii Cichy. Julia jest studentką drugiego roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (jednolite studia magisterskie, stacjonarne).

prof. Norman Davies

Znakomity brytyjski historyk prof. Norman Davies 25 kwietnia 2024 roku wygłosił w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wykład mistrzowski „Pedagogy. Galicia. History”.