doktoranci i habilitanci na wspólnym zdjęciu z władzami uczelni
fot. Marcelina Woźnicka

24 maja 2024 roku odbyły się uroczyste promocje habilitacyjne i doktorskie w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Po złożeniu ślubowania nowi doktorzy habilitowani i doktorzy odebrali dyplomy, potwierdzające uzyskanie stopni naukowych.

Promocje habilitacyjne i doktorskie to jedno z najistotniejszych wydarzeń w życiu wspólnoty akademickiej, podczas którego osobom, które uzyskały w mijającym roku akademickim stopnie naukowe w przewodach doktorskich i w postępowaniach habilitacyjnych zostają wręczone dyplomy, potwierdzające ich osiągnięcia.

Uroczystości 24 maja 2024 roku, która zgromadziła dziekanów wszystkich wydziałów, przewodniczących rad dyscyplin, promotorów oraz habilitantów i doktorantów wraz z rodzinami i przyjaciółmi, przewodniczył Prorektor ds. Nauki dr hab. Michał Rogoż, prof. UKEN. Prorektor po powitaniu zebranych – złożył gratulacje habilitantom i doktorantom, podkreślając, że cały Uniwersytet cieszy się z ich sukcesów, które są wynikiem systematycznej pracy, wytrwałości i rozwijania talentów. Prorektor Michał Rogoż przypomniał, że po raz pierwszy dyplomy odbierają w 2024 roku absolwenci Szkoły Doktorskiej UKEN.

Prorektor ds. Nauki dr hab. Michał Rogoż, prof. UKEN i władze dziekańskie
fot. Marcelina Woźnicka

doktoranci
fot. Marcelina Woźnicka

„Uzyskane stopnie naukowe wiążą się z wstąpieniem w szeregi kadry akademickiej z jej bogatą i uniwersalną tradycją oraz wartościami […]. Praca badawcza niewątpliwie daje ogromną satysfakcję, ale jest też na ogół okupiona niemałym wysiłkiem. Bycie badaczem jest bardzo fascynujące, bowiem każdego dnia pozwala na odkrywanie czegoś nowego” – mówił dr hab. Michał Rogoż, prof. UKEN. „Życzę Wam, byście w pracy naukowej zdołali zrealizować wyznaczone sobie cele, spełniali swoje marzenia, abyście zawsze śmiało podążali drogą poszukiwań, drogą, która nie ma mety, ani końca. Życzę Wam przede wszystkim tego, byście wytrwali w pracy na rzecz nauki i na pożytek ludziom” – kontynuował Prorektor ds. Nauki.

W dalszej części Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczących Rad Dyscyplin przedstawili sylwetki habilitantów oraz doktorantów, którzy następnie odebrali dyplomy potwierdzające nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego i doktora oraz złożyli ślubowanie.

Prorektor ds. Nauki dr hab. Michał Rogoż, prof. UKEN wręcza dyplom dr. hab. Rafałowi Kopciowi
fot. Marcelina Woźnicka

dr hab. Paweł Wójcik z dyplomem
fot. Marcelina Woźnicka

dr Alicja Śmigielska
fot. Marcelina Woźnicka

nowa pani doktor
fot. Marcelina Woźnicka

Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie „Gaudeamus igitur”.

 

Promocje habilitacyjne

dyscyplina nauki o bezpieczeństwie: Rafał Kopeć
dyscyplina matematyka: Paweł Wójcik

 

Promocje doktorskie

 • dyscyplina historia: Alicja Śmigielska, Katarzyna Jaskółka-Leśniak, Jarosław Jakubowski, Patrycja Chełminiak, Katarzyna Paszkiewicz, Zbigniew Semik, Piotr Podhorodecki, Teresa Wontor-Cichy i Dominik Marcinkowski
 • dyscyplina literaturoznawstwo: Sinitta Kazek, Barbara Wąsik, Renata Zając, Iwona Brandys i Janusz Pawlak
 • dyscyplina językoznawstwo: Agnieszka Starzyńska, Natalia Góralczyk, Dominika Chrobak, Anna Krzyżak, Karolina Gołąbek i Katarzyna Dziemian
 • dyscyplina sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki: Maciej Szczęśniak, Aleksandra Jakubczak, Dominika Bobulska, Aleksandra Rodobolska-Dudek, Adam Żądło, Mikołaj Birek i Karolina Szafran
 • dyscyplina nauki biologiczne: Katarzyna Izworska, Anna Kocoń, Magdalena Skórka, Łukasz Kołodziejczyk, Katarzyna Kucharska i Tomasz Mróz
 • dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna: Kamila Płazińska i Monika Noviello
 • dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku: Piotr Dmytrowski
 • dyscyplina matematyka: Aleksandra Huczek
 • dyscyplina nauki o polityce i administracji: Alan Golec, Anna Solner, Anna Oliwa, Szymon Łenyk, Krzysztof Olchawa, Katarzyna Zielińska, Łukasz Żądło, Shepherd Mutsvara, Dawid Jakimiec, Bartosz Bobek i Patryk Chmielarz
 • dyscyplina nauki o bezpieczeństwie: Maciej Jędrzejewski, Bartosz Tatczyn i Alan Berond
 • dyscyplina pedagogika: Monika Kowalska, Adam Nyckowski, Krzysztof Jasiński i Izabela Glac.

galeria zdjęć