Kurs „Przygotowany do druku! Akademia poligrafii” (baner)Instytut Nauk o Informacji UKEN rozpoczyna nabór na trzy kursy skierowane do pracowników, studentów i absolwentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek wręcza pamiątkowe dyplomy za zaangażowanie w działania promocyjne uczelni

20 czerwca 2024 roku w Auli Głównej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się „Gala Studencka 2024”, w trakcie której władze uczelni wręczyły wyróżnienia dla studentów, którzy wnieśli znaczący wkład w działalność na rzecz Społeczności Akademickiej w roku 2023/2024.

twarz żołnierza

W roku akademickim 2023/2024 po raz kolejny na naszej uczelni realizowany był moduł teoretyczny szkolenia wojskowego studentów w ramach Szkoły Legii Akademickiej. Wzięli w nim udział studenci – żołnierze rezerwy, którzy chcą zostać podoficerami rezerwy.

członkowie Senatu w kadencji 2020–2024

17 czerwca 2024 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Senatu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie kadencji 2020–2024. Rektor Uniwersytetu prof. dr hab. Piotr Borek, Przewodniczący Senatu, podziękował wszystkim senatorkom i senatorom za zaangażowanie i pracę na rzecz uczelni.

prowadzący szkolenie z mikrofonem17 czerwca 2024 roku w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie we współpracy z Komendą Miejską Policji w Krakowie odbyło się szkolenie „Terroryzm zagrożeniem XXI wieku”.