Kierunek studiówOpłata za naukę (PLN)
I rokII rokIII rokIV rokV rok
nauczyciel biologii i geografii 5600 5600 5600 5600 5600
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 5600 5600 5600 5600 5600
pedagogika specjalna 6400 6400 6400 6400 6400
pedagogika szkolna z edukacją techniczną 5200 5200 5200 5200 5200
prawo 6400 6400 6400 6400 6400
psychologia 7200 7200 7200 7200 7200
psychologia i biologia zwierząt 7200 7200 7200 7200 7200

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.30.2024 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025