Kierunek studiówOpłata za naukę (PLN)
I rokII rok
administracja 5400 5400
archiwistyka, biurowość i cyfryzacja 5200 5200
bezpieczeństwo narodowe 5600 5600
biologia 6600  6600
biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego 5200 5200
dziennikarstwo 5200 2600
edukacja techniczno-informatyczna 6400 3200 (1,5-letnie), 6400 (2-letnie)
ekonomia 6000 6000
etyka – mediacje i negocjacje 5200 5200
filologia angielska 6200 6200
filologia polska 5400 5400
geografia 5600 5600
geopolityka 5200 5200
gospodarka przestrzenna 5400 2700
historia 5200 5200
informatyka 7600 3800
inżynieria bezpieczeństwa 6400 3200
kryminalistyka 6000 6000
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 6000 6000
logistyka 6000 6000
matematyka 10 000 10 000
media content & creative writing 5400 5400
międzynarodowa polityka społeczna i analityka 5000 5000
pedagogika 5400 5400
praca socjalna 5200 5200
socjologia 6000 6000
stosunki międzynarodowe 5000 5000
turystyka i rekreacja 6000 6000
zarządzanie 6400 6400
zarządzanie ochroną środowiska 5000 5000
zarządzanie w służbach społecznych 5200 5200

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.30.2024 Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 maja 2024 roku w sprawie opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych oraz kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2024/2025