otwarta książka, obok której leży pomarańczowy ołówek

W przypadku rezygnacji ze studiów konieczne jest złożenie w Biurze Rekrutacji (ul. Podchorążych 2, pokój 50 i 51 (parter)) pisemnej rezygnacji ze studiów (dopuszcza się przesłanie rezygnacji e-mailem, ale tylko z adresu mailowego wykorzystanego do założenia konta w systemie rekrutacyjnym IRK). Wszelkie opłaty za studia, w tym czesne, są naliczane do dnia złożenia przez studenta pisemnej rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów przez Dyrektora Instytutu.

Rozpoczynając studia niestacjonarne student podpisuje z uczelnią umowę cywilnoprawną, regulującą między innymi warunki odpłatności za studia, tj. opłaty, które student jest zobowiązany wnosić w czasie jej trwania. Umowa reguluje również czas na jaki została zawarta oraz warunki jej wypowiedzenia. Kwestia ta jest niezwykle istotna, jeżeli chodzi o opłaty, które student jest zobowiązany ponosić w związku ze studiowaniem (czasem trwania umowy) na Uczelni, tj. czesne za studia czy opłaty za inne usługi edukacyjne.

Gdy student decyduje się zrezygnować ze studiów należy pamiętać, że zawarta umowa istnieje i należy ją skutecznie wypowiedzieć. Nie wystarczy przestać uczęszczać na zajęcia czy zadzwonić do Centrum Obsługi Studenta i powiedzieć „rezygnuję ze studiów”. Zawarta umowa obowiązuje bowiem nadal w sytuacji, gdy bez złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów, student przestaje uczestniczyć w zajęciach i podchodzić do egzaminów, a nawet jeśli student w ogóle nie rozpoczął studiowania w Uniwersytecie, bo wybrał na przykład inną uczelnię i nie odebrał legitymacji. Rozwiązanie umowy wymaga złożenia pisemnej rezygnacji i dopiero od tego momentu Uczelnia nie nalicza opłat. Nieobecność na wykładach i ćwiczeniach nie wystarcza, by uczelnia przestała naliczać opłaty między innymi za czesne, skoro umowa nie została pisemnie rozwiązana przez żadną ze stron i cały czas obowiązuje.

Wzór formularza Rezygnacja ze studiów dostępny jest na stronie internetowej Centrum Obsługi Studenta.