Strategia Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w latach 2023-2030 (okładka publikacji)

 

Szanowni Państwo,
Strategia Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w latach 2023-2030 to rezultat naszych refleksji nad tradycjami, współczesnością i przyszłością naszej uczelni. W poczuciu odpowiedzialności za Uniwersytet, jego misję i znaczenie społeczne oddajemy w Państwa ręce dokument, który pozwoli na wdrażanie zmian i w rezultacie zapewnienie rozwoju.

Ostatnie lata przypomniały nam wszystkim, jak bardzo zmienia się otoczenie, a wraz z nim warunki funkcjonowania, oczekiwania i wyzwania. Musimy na nie stale odpowiadać. Jestem przekonany, że w tych zmianach możemy odgrywać także sprawczą rolę i w ten sposób kształtować przyszłość.

Chcę podkreślić, że przyjętą Strategię traktuję jako nasze zobowiązanie wobec pracowników, studentów, otoczenia zewnętrznego i szerzej całego społeczeństwa. Wierzę, że wspólnie będziemy realizować wyznaczone działania i osiągać zamierzone cele.

prof. dr hab. Piotr Borek
Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Strategia Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w latach 2023-2030 (plik pdf, rozmiar 1346 KB)