Senat Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zatwierdził nowe logo uczelni. Powołana przez Rektora Uniwersytetu prof. dr. hab. Piotra Borka Komisja Konkursowa, której przewodniczył Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN dokonała oceny 150 projektów, które wpłynęły na ogłoszony 19 września 2023 roku konkurs. Komisja jednomyślnie wskazała zwycięski projekt autorstwa pani Eweliny Elżbiety Cis.

Zdaniem Komisji Konkursowej zwycięski projekt wyróżnia się nowoczesnością i prostotą. Powinien łatwo zapaść w pamięć, stając się wizytówką Uniwersytetu.

Nowe logo składa się z akronimu UKEN umieszczonego nad symbolem uproszczonej klamry, która z jednej strony grupuje litery w całość, a z drugiej nawiązuje do roli uczelni, spajając tradycję z nowoczesnością, teorię z praktyką oraz studentów z wykładowcami. Klamra swoją formą przypomina również księgę.

logo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i sygnet

Nowe logo za pomocą minimum środków formalnych oddaje charakter uczelni i stanie się podstawą budowy nowego systemu identyfikacji wizualnej uniwersytetu.

 


Sygnet

 


Logo UKEN – kolor, wersja pionowa

 


Logo UKEN – kolor, wersja pozioma

 


Logo UKEN – kolor, wersja pionowa angielska

 


Logo UKEN – kolor, wersja pozioma angielska

 

 


Szablony i wzory

Aby zachować spójność materiałów graficznych powstających w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, opracowany został zestaw szablonów i wzorów plików do wykorzystania. W skład zamieszczonych materiałów wchodzą:

siedząca dziewczyna mająca na ramieniu torbę z logiem UKEN

dziewczyna trzymająca w dłoniach plakat z napisem: zakończenie roku akademickiego 2024/2025

Pani Ewelina Elżbieta Cis jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie studiowała na wydziałach: Architektury Wnętrz (2011–2017) i Grafiki (2013–2014) oraz Politecnico di Milano (2016). Zajmuje się projektowaniem wystaw i mebli, grafiką użytkową oraz malarstwem.