sygnet uniwersytecki (tekst: uken)

Dziękuję za głosy wsparcia, sugestie i pomysły, jakie w ostatnich miesiącach i tygodniach były mi przekazywane. Wiele z nich znalazło miejsce w moim programie wyborczym. Powinniśmy teraz na nich się skupić. - prof. dr hab. Piotr Borek.

pracownicy Instytutu Socjologii

10–20 marca 2024 roku pracownicy Instytutu Socjologii – dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. UKEN, dr hab. Mariusz Dzięglewski, prof. UKEN, dr hab. Aldona Guzik, dr hab. Paulina Rojek-Adamek, prof. UKEN – przedstawili wyniki swoich badań dotyczących promocji kultury polskiej za granicą w Stanach Zjednoczonych.

prof. dr hab. Piotr Borek

Prof. dr hab. Piotr Borek został dziś, 21 marca 2024 roku wybrany przez kolegium elektorów na Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję 2024–2028.

Prof. dr hab. Paweł Próchniak

Literaturoznawca, eseista i krytyk literacki prof. dr hab. Paweł Próchniak został laureatem tegorocznej Nagrody im. Kazimierza Wyki. Wyróżnienie jest przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej.

Prof. dr hab. Grzegorz Nieć Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Grzegorz Nieć (Kierownik Katedry Kultury Informacyjnej w Instytucie Nauk o Informacji UKEN) został powołany w skład Rady Naukowej Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Vědecká rada Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě) na kadencję 2024–2027.