Norman Davies, Sammy Smooha i Andrius Vaišnys w kwietniu wygłoszą mistrzowskie wykłady na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie! Wstęp na wykłady jest otwarty, ale obowiązują zapisy do wyczerpania miejsc.

tekst: MNiSW

Ponad 36 milionów złotych z przeznaczeniem na świadczenia dla studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przeznaczy Ministerstwo Nauki w 2024 roku.

Prorektor ds. Nauki dr hab. Michał Rogoż, prof. UKEN gratuluje jednej z laureatek

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek 8 kwietnia 2024 roku wręczył 96 pracownikom badawczym i badawczo-dydaktycznym listy gratulacyjne za znaczące osiągnięcia naukowe i wysoko punktowane publikacje w 2023 roku.

baner konferencyjny

Grupa uniwersytetów, instytucji kulturalnych i organizacji pozarządowych z 3SI i krajów stowarzyszonych tworzy Sieć Współpracy Kulturalnej Inicjatywy Trójmorza. UKEN pełni w tym przedsięwzięciu rolę inicjatora i podmiotu integrującego działania partnerów. 3SICCN oficjalnie rozpoczyna działalność 10 kwietnia 2024 roku w Wilnie.

sygnet uniwersytecki (tekst: uken)

Publikujemy komunikat Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dr. hab. Wojciecha Bąka, prof. UKEN.