byli studenci kierunku mechanicznego WSP przed gmachem głównym UKEN

Osiemnastoosobowa grupa byłych studentów kierunku mechanicznego WSP (1974–1978) odwiedziła 29 czerwca 2024 roku mury swojej dawnej Uczelni. Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami UKEN.

Absolwenci zwiedzili budynek główny UKEN, w tym Aulę Główną, Audytorium, laboratoria badawcze oraz pracownie dydaktyczne swojego macierzystego Instytutu. Przewodnikami w zwiedzaniu uczelnianej infrastruktury byli pracownicy Instytutu Nauk Technicznych: jego dyrektor dr hab. Henryk Noga, profesor oraz dr inż. Wiktor Hudy i dr inż. Marcin Kowalski.

absolwenci Wyższej Szkoły Pedagogicznej w jednej z pracowni INT

absolwenci Wyższej Szkoły Pedagogicznej w jednej z pracowni INT

pamiątkowy pin, tekst: 1974-1978, 50 lat Mechaniczny WSP/UP, Kraków 2024

Spotkanie absolwentów stało się okazją zarówno do wspomnień z ich czasów studenckich, jak również podzielenia się pozytywnymi wrażeniami na temat rozwoju infrastruktury Uczelni oraz działalności badawczej i dydaktycznej INT. Uczestnicy spotkania otrzymali upominki przygotowane przez Dział Promocji UKEN oraz najnowszą publikację poświęconą historii ich macierzystego Instytutu, zatytułowaną „O Instytucie Techniki”.