Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek wręcza pamiątkowe dyplomy za zaangażowanie w działania promocyjne uczelni
fot. Marcelina Woźnicka

20 czerwca 2024 roku w Auli Głównej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się „Gala Studencka 2024”, w trakcie której władze uczelni wręczyły wyróżnienia dla studentów, którzy wnieśli znaczący wkład w działalność na rzecz Społeczności Akademickiej w roku 2023/2024.

Uczestników gali powitali Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek oraz Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UKEN. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością także Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN, Prorektor ds. Nauki dr hab. Michał Rogoż, prof. UKEN, przedstawiciele dyrekcji instytutów i kierownicy działów administracyjnych.

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek wita gości
fot. Marcelina Woźnicka

Podczas gali kolegium rektorskie wręczyło dyplomy kołom naukowym – laureatom konkursu „Grant rektorski”: Kołu Naukowemu Animacji i Wolontariatu działającemu w Instytucie Zarządzania i Spraw Społecznych (opiekunowie: dr Ewelina Zdebska i dr Józefa Matejek, prof. UKEN, przewodnicząca: Wiktoria Adamek); Studenckiemu Kołu Naukowemu Kryminalistyki „Ciało, sprawca, identyfikacja” działającemu w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji (opiekun: dr Dariusz Szydłowski, przewodnicząca: Wiktoria Skórzewska); Kołu Naukowemu „Tea Party” działającemu w Instytucie Filologii Angielskiej (opiekun: dr Anna Chromik, przewodnicząca koła: Veronica Bączek), Studenckiemu Kołu Naukowemu Instytutu Historii i Archiwistyki (opiekun: dr hab. Hubert Chudzio, prof. UKEN, przewodniczący koła: Filip Nieć); Kołu Naukowemu Studentów Psychologii „Sensorium” (opiekun: dr Łukasz Krzywoszański, prof. UKEN, przewodnicząca: Karolina Master, koordynatorka projektu: Maria Franelak).

Przedstawiciele Koła Naukowego Animacji i Wolontariatu z władzami uczelni i opiekunem
fot. Marcelina Woźnicka

Przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki „Ciało, sprawca, identyfikacja” z władzami uczelni i opiekunem
fot. Marcelina Woźnicka

Przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Historii i Archiwistyki z władzami uczelni
fot. Marcelina Woźnicka

Przedstawicielka Koła Naukowego Studentów Psychologii „Sensorium”z władzami uczelni i opiekunem
fot. Marcelina Woźnicka

Dyplomy za zwycięstwo w konkursie „Najlepszy Starosta Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie” otrzymali Gabriela Jurowaty, Paweł Buda i Maja Grabowska. Podczas gali wyróżnienie za zdobycie tytułu Studenta Miesiąca Maja odebrała Wiktoria Omachel.

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek wręcza dyplomy za zwycięstwo w konkursie „Najlepszy Starosta Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
fot. Marcelina Woźnicka

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek wręcza wyróżnienie za zdobycie tytułu Studenta Miesiąca Maja odebrała Wiktoria Omachel
fot. Marcelina Woźnicka

Uroczystość była także okazją do podziękowania za działalność społeczną, wsparcie w działalności Uniwersytetu Dzieci i Rodziców prowadzonego przez Dziekan dr Marzenę Albrycht, Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonego przez Dziekan dr Ewelinę Zdebską i zaangażowanie w działania promocyjne uczelni.

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek wręcza wyróżnienie za wsparcie w działalności Uniwersytetu Dzieci i Rodziców prowadzonego przez Dziekan dr Marzenę Albrycht
fot. Marcelina Woźnicka

Wyróżnieni za wsparcie w działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzonego przez Dziekan dr Ewelinę Zdebską z władzami uczelni
fot. Marcelina Woźnicka

Podczas gali wręczono również nagrody dla laureatów konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Koło Naukowe Biosfera oraz Instytut Biologii i Nauk o Ziemi pod hasłem: „Mózg-Przyroda-Rozwój”, którymi byli Paulina Smurzyńska, Mateusz Bibro i Joanna Plucińska.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy.

galeria zdjęć