Wiktoria Omachel

27 maja 2024 roku jury pod przewodnictwem Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyny Pluteckiej, prof. UKEN przyznało tytuł „Studentki Maja” Wiktorii Omachel. Wiktoria jest studentką drugiego roku biologii (studia drugiego stopnia, stacjonarne).

Jej pasją jest sport, a w szczególności piłka nożna. Ogląda mecze polskiej ligi kobiet i mężczyzn oraz amp futbol. W wolnym czasie trenuje wędkarstwo sportowe oraz lutuje. Od niedawna interesuje się również zagadnieniami związanymi z pielęgnacją skóry i kosmetyką. Jest członkinią Studenckiego Koła Naukowego Przyrodników „Biosfera”, należy do Studenckiego Koła Naukowego Nauczyciel z Pasją, jest wolontariuszką w Uniwersytecie Dzieci i Rodziców Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Wadowickim Uniwersytecie Dzieci. 

Wiktoria Omachel
Wybrane osiągnięcia

  • wygłoszenie referatu „PC12 cell line as a model in studies looking for substances with neuroprotective effects” podczas International Conference „Brain – Human – Development” (17 maja 2024 roku)
  • wygłoszenie referatu „Abiotyczny stres roślin” podczas Ogólnopolskiej Konferencji „Odkrywanie świata przyrody” (20 stycznia 2024 roku)
  • uzyskanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów (rok akademicki 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021)
  • prowadząca warsztaty „Elementy biochemii w życiu codziennym” podczas Małopolskiej Nocy Naukowców 2023 (29 września 2023 roku)
  • współorganizacja II Konferencji Uczniów szkół średnich „Uniwersytecki Inkubator Przyrodniczy” (25 maja 2023 roku)
  • wolontariuszka w projekcie badawczym „Czynniki wpływające na abiotyczną i biotyczną erozję amunicji śrutowej w środowisku”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (od czerwca 2021 roku do marca 2022 roku)
  • praca przy projekcie „Interaktywna Biosfera” finansowanym ze środków Ministra Edukacji (w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022)
  • uczestniczka projektu International IPC organizowanego przez Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (2022/2023, 2021/2022, 2020/2021).

Przypominamy, że zgłoszenia do konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” przyjmowane są do 20. dnia każdego miesiąca. Należy przesłać je na adres promocja@uken.krakow.pl. Zgodnie z regulaminem zdobywcy tytułu „Student Miesiąca” otrzymują 1000 złotych (brutto), a zdobywca tytułu „Student Roku” 4000 złotych (brutto).

Student, który zgłosił swoją kandydaturę w poprzednim miesiącu, ale nie został wybrany, może ponownie wziąć udział w konkursie bez konieczności wysyłania formularza i załączników. Wystarczy, że złoży pisemne oświadczenie, w którym wyraża chęć ponownego udziału.