głowa pełna pomysłów

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek ogłasza „Konkurs na najlepszego Starostę Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pełniących funkcję starosty roku. Konkurs obejmuje wszelkie aktywności podjęte przez starostów w okresie od 8 czerwca 2023 roku do 3 czerwca 2024 roku.

Tytuł „Najlepszego Starosty Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie” jest wyróżnieniem studenta za aktywną i znaczącą działalność społeczną, naukową i organizacyjną na rzecz swojego kierunku i roku, w tym przede wszystkim godne reprezentowanie swoich kolegów i koleżanek z kierunku i roku oraz pośredniczenie w kontaktach z nauczycielami akademickimi, opiekunem roku, pracownikami administracji i władzami Uczelni, a także z Samorządem Studentów i innymi podmiotami. Wyróżnienie ma na celu motywowanie, propagowanie i promowanie najbardziej kreatywnych i zaangażowanych Studentów pełniących funkcję Starosty.

W ramach „Konkursu na najlepszego Starostę” ustanawia się następujące nagrody:

  • I miejsce – nagroda w wysokości 3000 złotych;
  • II miejsce – nagroda w wysokości 2000 złotych;
  • III miejsce – nagroda w wysokości 1000 złotych.

Aby wziąć udział w konkursie kandydaci przedkładają odpowiednie dokumenty i oświadczenie. Kandydatów mogą zgłaszać również osoby trzecie, jednakże musi odbywać się to za pisemną zgodą kandydata. Zgłoszenia należy przesłać wraz z kompletną dokumentacją (w tym zeskanowaną stroną dotyczącą składanych oświadczeń) na adres starostowie.konkurs@uken.krakow.pl do 5 czerwca 2024 roku (do godziny 23.59).

Ogłoszenie wyników „Konkursu na najlepszego Starostę” nastąpi nie później niż 13 czerwca 2024 roku. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

regulamin konkursu
formularz zgłoszeniowy do „Konkursu na najlepszego Starostę” (plik docx, rozmiar 22 KB)
oświadczenie (plik docx, rozmiar 18 KB)

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich (starostowie.konkurs@uken.krakow.pl).