władze rektorskie wręczają listy gratulacyjne wyróżnionym studentom
fot. Marcelina Woźnicka

„11 maja to jeden z dwóch dni – obok rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej – 14 października, które wyznaczają rytm życia Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Daty te nierozerwalnie splatają się w naszej historii i misji” – mówił prof. dr hab. Piotr Borek, Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie podczas uroczystości z okazji Święta Uczelni, w trakcie której wręczono także wyróżnienia i nagrody dla przedstawicieli społeczności akademickiej.

Uroczystości 10 maja 2024 roku rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej w intencji studentów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w kościele Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.

występ Chóru Żeńskiego Educatus pod batutą prof. dr. hab. Adama Korzeniowskiego
fot. Marcelina Woźnicka

Głównym punktem święta było uroczyste spotkanie z udziałem władz Uniwersytetu, członków Senatu, dziekanów wydziałów, dyrekcji instytutów, byłych i obecnych pracowników, doktorantów, studentów oraz zaproszonych gości. Uczestników uroczystości powitał Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek, przypominając historię uczelni oraz podkreślając, że mimo licznych przekształceń i zmian „wszystkie nasze wysiłki są skoncentrowane na kształceniu i rozwoju członków naszej społeczności, które przekładają się na rozkwit Krakowa, Małopolski i całego kraju”.

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek, Prorektor ds. Nauki dr hab. Michał Rogoż, prof. UKEN, Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UKEN przy katedrze
fot. Marcelina Woźnicka

władze rektorskie i uczestnicy wydarzenia w auli uniwersyteckiej
fot. Marcelina Woźnicka

 „Jednym z moich priorytetów w poprzedniej kadencji było wzmacnianie potencjału naukowego naszej uczelni. Już od trzech lat realizujemy działania w ramach programu Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza […] Przeznaczamy na ten cel środki pozyskane z Ministerstwa Nauki, ale od 2023 roku przekazuję również dodatkowe środki z funduszu rektorskiego na badania naukowe. Dzięki temu wsparciu możecie Państwo zdobywać wyższe stopnie naukowe, prowadzić badania, prezentując ich wyniki na konferencjach i w publikacjach. Cieszą nas wyróżnienia i nagrody i inne wyrazy doceniania Państwa osiągnięć. To dla nas wszystkich powód do dumy. W imieniu kolegium rektorskiego pragnę wszystkim Państwu pogratulować tych sukcesów i za nie podziękować” – mówił prof. dr hab. Piotr Borek, zapowiadając dalszy rozwój potencjału naukowo-badawczego i podejmowanie innych działań w najbliższej kadencji, podczas której ponownie będzie pełnił funkcję rektora. „Planów tych jest wiele i mają one na celu poprawę sytuacji całej naszej Społeczności, jak i zadbanie o każdego członka naszej Wspólnoty indywidualnie. Dlatego już dziś zapraszam do wspólnych działań. Przed nami już niedługo – jubileusz 80-lecia powstania Uczelni. Jest to dla nas zobowiązanie w stosunku do przeszłości, ale i przyszłości Uniwersytetu” – mówił prof. dr hab. Piotr Borek.

W dalszej części uroczystości odbyło się wręczenie listów gratulacyjnych za uzyskanie habilitacji i tytułu profesora, które otrzymali: prof. dr hab. Małgorzata Świder, prof. dr hab. Grzegorz Nieć, dr hab. Agnieszka Laszczak-Słaby i dr hab. Paweł Wójcik.

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek wręcza listy gratulacyjne za uzyskanie habilitacji i tytułu profesora
fot. Marcelina Woźnicka

Dyplomy gratulacyjne związane z przyznaniem stypendiów Ministra Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024 otrzymali studenci: Julia Bernacka (prawo), Aleksandra Faron (prawo), Michał Iwańczuk (geopolityka), Tatiana Midura (archiwistyka, biurowość i cyfryzacja), Sonia Mossoczy (art & design) i Anna Pyzik (art & design).

Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN i wyróżnieni studenci
fot. Marcelina Woźnicka

Nagrody Rektora za działalność na rzecz społeczności akademickiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zostały wręczone Paulinie Siedlarz, Jakubowi Gajdzie, Jolancie Jonaszek, Maciejowi Lisowskiemu, Wiktorii Adamek, Marii Franelak i Katarzynie Żywko.

władze rektorskie z wyróżnionymi za działalność na rzecz społeczności akademickiej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie studentami
fot. Marcelina Woźnicka

Oficjalną część uroczystości zakończyło „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Chóru Żeńskiego Educatus pod batutą prof. dr. hab. Adama Korzeniowskiego. O godzinie 19.00 natomiast w Auli Głównej Uniwersytetu odbył się koncert Orkiestry Symfonicznej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pod batutą dr hab. Małgorzaty Tęczyńskiej-Kęski.

Listy gratulacyjne z okazji Święta Uczelni

galeria zdjęć