głowa pełna pomysłów, napis: grant rektorski

17 kwietnia 2024 roku rozstrzygnięto konkurs „Grant rektorski” na dofinansowanie projektów realizowanych przez studenckie koła naukowe Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Przypomnijmy, że 25 marca 2024 roku Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek ogłosił trzecią edycję konkursu „Grant rektorski” na dofinansowanie projektów realizowanych przez studenckie koła naukowe w 2024 roku.

Do konkursu zgłoszono 16 projektów kół naukowych, które zostały ocenione przez komisję. W jej skład weszli: Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UKEN, Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UKEN, Kierownik Działu Spraw Studenckich mgr Łukasz Bandoła, Przewodniczący Samorządu Studentów Maciej Lisowski i Tatiana Midura – laureatka stypendium Ministra Nauki, studentka pierwszego roku studiów drugiego stopnia archiwistyki, biurowości i cyfryzacji. Komisja w oparciu o ustalone w regulaminie kryteria przygotowała ranking, który stał się podstawą do przyznania dofinansowań.

Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych zdobyło Koło Naukowe Animacji i Wolontariatu działające w Instytucie Zarządzania i Spraw Społecznych za projekt „Zdrowie psychiczne młodzieży – od teorii do praktyki”. Opiekunami koła naukowego są dr Ewelina Zdebska i dr Józefa Matejek, prof UKEN.

Drugie miejsce i nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych zdobyło Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki „Ciało, sprawca, identyfikacja” działające w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji za projekt „Bezpieczny Online – warsztaty z bezpiecznych zachowań w cyberprzestrzeni”. Opiekunem koła naukowego jest dr Dariusz Szydłowski.

Komisja konkursowa zarekomendowała także przyznanie trzech nagród za zajęcie trzeciego miejsca w wysokości po 5 tysięcy złotych dla: Koła Naukowego „Tea Party”, działającego w Instytucie Filologii Angielskiej, za projekt „Świadome Czytanie: Warsztat Mindful Deep Reading” (opiekunem koła naukowego jest dr Anna Chromik), Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Historii i Archiwistyki za projekt „Dziedzictwo mieszkańców Mazur – koncepcja muzeum” (opiekunem koła naukowego jest dr hab. Hubert Chudzio, prof. UKEN) i Koła Naukowego Studentów Psychologii „Sensorium” za projekt „Wykorzystanie neuromodulacji mózgu za pomocą przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej tDCS do wzmacniania zachowań prozdrowotnych i dobrostanu psychicznego” (opiekunem koła naukowego jest dr Łukasz Krzywoszański, prof. UKEN).

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji projektów, a działające na uczelni koła już dziś zachęcamy do udziału w kolejnej edycji konkursu. Dodatkowe informacje na jego temat można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich (kolanaukowe@up.krakow.pl).