uczestnicy spotkania w siedzibie Zarządu Województwa Małopolskiego
źródło: malopolska.pl

Województwo Małopolskie, Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II w Krakowie oraz Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera wsparły starania Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zmierzające do otworzenia przez uczelnię jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

16 kwietnia 2024 roku w siedzibie Zarządu Województwa Małopolskiego uroczyście podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Zarządem Województwa Małopolskiego, Szpitalem Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II w Krakowie oraz Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera, którego celem jest powstanie kierunków lekarskiego i pielęgniarskiego na krakowskiej uczelni i wsparcie uniwersytetu w tych działaniach przez władze samorządowe oraz dwie bardzo ważne placówki medyczne. Władze Małopolski podkreślają, że nowe kierunki mają nie tylko bardzo duże znaczenie dla edukacji i medycyny, ale są również kluczowe dla bezpieczeństwa zdrowotnego Małopolan. „Ciągłe deficyty kadrowe determinują do kształcenia nowych, wyspecjalizowanych na najwyższym poziomie, kadr medycznych. Współpraca z naszymi małopolskimi specjalistycznymi szpitalami daje na to gwarancje. Życzę projektowi powodzenia, aby odniósł jak największy sukces” – powiedział po podpisaniu dokumentu marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

uczestnicy spotkania w siedzibie Zarządu Województwa Małopolskiego, na pierwszym planie marszałek Małopolski Witold Kozłowski
źródło: malopolska.pl

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek podpisuje porozumienie
źródło: malopolska.pl

uczestnicy spotkania w siedzibie Zarządu Województwa Małopolskiego
źródło: malopolska.pl

Kierunek pielęgniarski powinien pojawić się w ofercie Uniwersytetu już od najbliższego roku akademickiego, natomiast otworzenie kierunku lekarskiego jest planowane na 1 października 2025 roku.

„Od kilku lat nasz Uniwersytet stale modyfikuje ofertę dydaktyczną, by odpowiadała nie tylko na potrzeby rynku pracy, ale i na wyzwania, przed jakimi stajemy jako społeczeństwo. Jest to doceniane przez studentów, których liczba od kilku lat znacząco rośnie. Wszystkie ekspertyzy wskazują na konieczność poszerzania ilości miejsc na kierunkach medycznych – stąd też prowadzimy już od kilkunastu miesięcy intensywne przygotowania, by pierwszych studentów kierunku pielęgniarstwo przyjąć już za kilka miesięcy. Wsparcie Zarządu Województwa Małopolskiego jest dla mnie docenieniem naszych starań” – mówi Rektor Uniwersytetu prof. dr hab. Piotr Borek.

Podpisane w Krakowie porozumienie otwiera drogę do ścisłej współpracy czterech podmiotów, której docelowym efektem będzie wzmocnienie kadry medycznej w Małopolsce, zwiększenie możliwości zdobycia ważnych społecznie zawodów przez studentów oraz poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszego regionu.

W ramach UKEN jest organizowany Instytut Nauk Medycznych, a w planie jest powołanie również Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, prowadzącego działalność naukowo-badawczą.

Z pełną ofertą dydaktyczną Uniwersytetu kandydaci będą mogli zapoznać się już w najbliższy piątek podczas Dnia Otwartego Uniwersytetu Edukacji Narodowej w Krakowie.