uniesione w górę ręce z biretami
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

25 marca 2024 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę studentów, którym zostało przyznane stypendium Ministra Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024. Wśród osób nagrodzonych znalazło się sześciu studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie:

  • Julia Ewelina Bernacka – prawo (piąty rok studiów jednolitych magisterskich),
  • Aleksandra Maria Faron – prawo (piąty rok studiów jednolitych magisterskich),
  • Michał Paweł Iwańczuk – geopolityka (drugi rok studiów pierwszego stopnia),
  • Tatiana Anna Midura – archiwistyka, biurowość i cyfryzacja (pierwszy rok studiów drugiego stopnia),
  • Sonia Mossoczy – art & design (drugi rok studiów drugiego stopnia),
  • Anna Maria Pyzik – art & design (drugi rok studiów drugiego stopnia).

Gratulujemy.

Minister Nauki Dariusz Wieczorek przyznał stypendia 386 studentom, których wnioski zostały pozytywnie zarekomendowane przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Wyróżnieni otrzymają po siedemnaście tysięcy złotych.

Pełna lista stypendystów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów dostępne są na stronie internetowej Działu Spraw Studenckich.