głowa pełna pomysłów, napis: grant rektorski

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek ogłasza konkurs „Grant rektorski” na dofinansowanie projektów realizowanych przez studenckie koła naukowe w 2024 roku. Wnioski o „Grant rektorski” można składać w wersji drukowanej od 25 marca do 15 kwietnia 2024 roku w Dziale Spraw Studenckich (pokój 15 lub 16 przy ul. Podchorążych 2) lub w Kancelarii Uczelni (przy ul. Podchorążych 2).

W ramach konkursu „Grant rektorski” dla studenckich kół naukowych ustanawia się następujące nagrody:

  • I miejsce – nagroda w wysokości 15 000 złotych;
  • II miejsce – nagroda w wysokości 10 000 złotych;
  • III miejsce – możliwość przyznania trzech nagród (po jednej dla jednego studenckiego koła naukowego) w wysokości 5000 złotych jedna nagroda.

Ogłoszenie wyników konkursu „Grant rektorski” nastąpi nie później niż 18 kwietnia 2024 roku. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie głównej Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu (plik pdf, rozmiar 342 KB).

Wniosek o „Grant rektorski” (plik docx, rozmiar 26 KB)
Oświadczenie o zobowiązaniu do przeniesienia na Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie praw autorskich (plik docx, rozmiar 22 KB)

Zachęcamy studenckie koła naukowe do wzięcia udziału w konkursie. Szczegółowe informacje na jego temat można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich (kolanaukowe@up.krakow.pl).