Prof. dr hab. Paweł Próchniak
fot. Biuro Prasowe UMWM / AKC / Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Literaturoznawca, eseista i krytyk literacki prof. dr hab. Paweł Próchniak został laureatem tegorocznej Nagrody im. Kazimierza Wyki. Wyróżnienie jest przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej.

„Przyznanie mi Nagrody Wyki niezwykle dużo dla mnie znaczy. Wśród laurów dla takiego pisania, jakie uprawiam; dla krytyki i eseistyki zorientowanej na polską literaturę, a zwłaszcza na poezję, poezję polszczyzny, dla krytyki z mocnym backgroundem akademickim, dla eseistyki wsłuchującej się w słowa, medytacyjnej, poszukującej, pozostającej próbą, dla takiego pisania – w moim odczuciu nie ma nic wyżej od Nagrody Wyki” – powiedział laurat podczas gali, która odbyła się w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie w 104. rocznicę urodzin patrona nagrody prof. Kazimierza Wyki. Wyróżnienie prof. dr hab. Paweł Próchniak, decyzją Jury Nagrody, otrzymał „w uznaniu za całokształt twórczości”.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 19 marca 2024 roku. Werdykt ogłosiła prof. Marta Wyka, a laudację wygłosił prof. Marian Stala. Nagrodę wręczyli dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK Katarzyna Olesiak oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego prof. Jan Tadeusz Duda. Wydarzenie uświetnił występ artystów Filharmonii Krakowskiej.

Prof. dr hab. Paweł Próchniak z kwiatami oraz przedstawiciele jury
fot. Biuro Prasowe UMWM / AKC / Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej należy obecnie do nielicznych w tym zakresie nagród w Polsce. Jest bardzo wysoko oceniana zarówno przez teoretyków literatury i sztuki, jak i samych twórców. Ustanowienie Nagrody było wyrazem hołdu dla prof. Kazimierza Wyki, wybitnego historyka literatury, krytyka, eseisty, znawcy sztuki, animatora życia kulturalnego, humanisty o niezwykłej energii i artystycznej wyobraźni, twórcy krakowskiej szkoły krytyki.

Wśród osób do tej pory wyróżnionych nagrodą znaleźli się między innymi Jerzy Kwiatkowski, Jan Błoński, Jerzy Jarzębski, Zbigniew Herbert, Franciszek Ziejka, Maria Janion, Stanisław Balbus, Michał Głowiński, Ryszard Koziołek, prof. Maria Poprzęcka oraz wielu innych, wybitnych znawców kultury i literatury. Laureatem ubiegłorocznej edycji nagrody był prof. Tadeusz Sławek.