W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej i medialnej nieprawdziwymi informacjami władze Uczelni wskazują, iż w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nie jest obecnie prowadzona żadna kontrola, w tym kontrola Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Informacja ta jest nieprawdziwa, podobnie jak wiele innych podawanych w mediach, w tym również w mediach społecznościowych.

Uniwersytet funkcjonuje bez zakłóceń, prawidłowo realizując zadania we wszystkich obszarach swojej działalności.

Władze Uniwersytetu stanowczo sprzeciwiają się działaniom, jakie w ostatnim czasie zostały podjęte przez grupę kilku osób, w większości z nim niezwiązanych, które próbują swoim działaniem zdestabilizować pracę Uczelni, zburzyć spokój pracowników, a także naruszają Jej dobre imię i wizerunek, realizując najczęściej swoje indywidualne cele. Prosimy o zaprzestanie takich działań.

Proces wyborczy jest prowadzony przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, która na bieżąco podaje informacje z tym związane.

Kolegium Rektorskie