Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN, ks. mgr Zygmunt Dyrektor liceum Robert Berdychowski CM, dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UKEN, Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki UKEN oraz Dominik Karcz przy stole
fot. Marcelina Woźnicka

6 marca 2024 roku zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Historii i Archiwistyki UKEN a Liceum Ogólnokształcącym im. Josephine Gebert w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach.

Dokument parafowali dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju oraz ks. mgr Zygmunt Robert Berdychowski CM, Dyrektor liceum. W spotkaniu wzięli udział także dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UKEN, Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki UKEN oraz Dominik Karcz, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz historii i teraźniejszości.

Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN oraz ks. mgr Zygmunt, Dyrektor liceum Robert Berdychowski CM podpisują porozumienie
fot. Marcelina Woźnicka

Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN oraz ks. mgr Zygmunt, Dyrektor liceum Robert Berdychowski CM po podpisaniu porozumienia ściskają sobie dłonie
fot. Marcelina Woźnicka

Przedmiotem umowy jest kooperacja w zakresie działań służących pogłębianiu wiedzy i umiejętności uczniów poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych oraz naukowych, realizację warsztatów oraz innych zajęć rozwijających i popularyzujących wiedzę, umiejętności, a także prezentowania oferty edukacyjnej Uczelni.