pierwszy numer "Zgniatacza"
fot. Jadwiga Bryś/Ośrodek Kultury Norwida

3 lutego – w pierwszą rocznicę ogłoszenia przez Prezydenta RP Nowej Huty Pomnikiem Historii – odbyła się premiera nowego czasopisma naukowego „Zgniatacz”, poświęconego tej wyjątkowej dzielnicy Krakowa. Duży wkład w powstanie pisma wnieśli pracownicy Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Zgniatacz to nazwa nieistniejącego już jednego z najważniejszych wydziałów dawnej Huty im. Lenina, a zarazem miejsce ważnych strajków w 1980 roku, 1981 roku i 1988 roku. Do nieistniejącego już symbolu huty nawiązuje tytuł najnowszego pisma naukowego, którego premierowy numer zaprezentowano 3 lutego w Ośrodku Kultury Norwida w Krakowie. Jednym z inicjatorów powstania pisma jest kierownik Działu Promocji UKEN Adam Gliksman, który jest także członkiem redakcji. W skład Rady Naukowej pisma wchodzi sześciu przedstawicieli naszej uczelni: dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UKEN, dr Jan L. Franczyk, dr hab. Agnieszka Łukaszewska, prof. UKEN, dr Bernadeta Stano, dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN i dr Anna Zabdyrska. W pierwszym numerze rocznika pojawiły się między innymi artykuły autorstwa Jana L. Franczyka i Adama Gliksmana.

panel dyskusyjny towarzyszący premierze pierwszego numeru "Zgniatacza"
fot. Jadwiga Bryś/Ośrodek Kultury Norwida

Twórcy "Zgniatacza" z pierwszym numerem czasopisma w dłoniach
fot. Jadwiga Bryś/Ośrodek Kultury Norwida

3 lutego 2024 roku w siedzibie Ośrodka Kultury Norwida, odbyła się premiera czasopisma, która stała się okazją do rozmowy z autorami i autorkami artykułów (dr hab. Magdaleną Banaszkiewicz, prof. UJ, dr. Janem L. Franczykiem, Adamem Gliksmanem, dr. Arturem Jatkowskim, dr Joanną Suchowiak-Horzemski), którą poprowadzili członkowie zespołu redakcyjnego (dr Jarosław Klaś, dr Wojciech Paduchowski).

„Zgniatacz – nowohuckie studia naukowe” to czasopismo o charakterze interdyscyplinarnym i multidyscyplinarnym, przedstawiające badania nad fenomenem Nowej Huty. Tematyka czasopisma ma w zamierzeniu inicjatorów obejmować szerokie spektrum zagadnień od nauk humanistycznych i społecznych, przez nauki ścisłe i przyrodnicze, po nauki inżynieryjno-techniczne.

galeria zdjęć