Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN, Prorektor ds. Nauki dr hab. Michał Rogoż, prof. UKEN, Dyrektor Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi dr hab. Agnieszka Greń, prof. UKEN i Zastępca Dyrektora Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UKEN w laboratorium
fot. Tomasz Bryndal

4 grudnia 2023 roku w obecności Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr. hab. Piotra Borka zostało oficjalnie otwarte w Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi Laboratorium ekotoksykologii i spektrofotometrii.

W laboratorium stanęły trzy nowoczesne spektrometry, które służą do oznaczania śladowych ilości metali, w tym tych, które uznawane są za bardzo niebezpieczne, jak rtęć, ołów i kadm. Z uwagi na to, że badane w laboratorium pierwiastki występują w środowisku i organizmach w bardzo niewielkich (choć już stanowiących zagrożenie) stężeniach, laboratorium zostało wyposażone w wydajne filtry oczyszczające powietrze i system oczyszczania wody. Laboratorium będzie użyteczne dla osób zajmujących się szeroko rozumianym zanieczyszczeniem środowiska i organizmów. Obecnie realizowane są tam projekty mieszczące się w dwóch dyscyplinach: nauki biologiczne oraz nauki o Ziemi i środowisku.

wnętrze Laboratorium ekotoksykologii i spektrofotometrii
fot. Marcelina Woźnicka

wnętrze Laboratorium ekotoksykologii i spektrofotometrii
fot. Marcelina Woźnicka

wnętrze Laboratorium ekotoksykologii i spektrofotometrii
fot. Marcelina Woźnicka

W otwarciu pracowni wzięli udział Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek, Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN, Prorektor ds. Nauki dr hab. Michał Rogoż, prof. UKEN, Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UKEN, obecny i były przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne dr hab. Bartosz Różanowski, prof. UKEN i dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UKEN, Dyrektor Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi dr hab. Agnieszka Greń, prof. UKEN, Zatępcy Dyrektor Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UKEN i dr hab. Tomasz Bryndal, prof. UKEN oraz pracownicy Instytutu.

Przed otwarciem pracowni Kolegium Rektorskie spotkało się z Dyrekcją i pracownikami Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi, przedstawiając informacje na temat planów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury uniwersytetu, których część będzie miała istotne znaczenie dla Instytutu. Dyskutowano także o sytuacji dyscyplin nauki biologiczne oraz nauki o Ziemi i środowisku.

galeria zdjęć