Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie podpisał umowę o współpracy z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

Zakres umowy przewiduje współpracę w zakresie kształcenia kadry medycznej w związku prowadzonymi przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pracami nad rozwojem Instytutu Nauk o Zdrowiu i budową Instytutu Nauk Medycznych, a także planowanym uruchomieniem studiów w tym zakresie.

Umowę 6 grudnia 2023 roku parafowali ze strony Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju Dyrektor placówki Grzegorz Lasak oraz w imieniu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju Grzegorz Lasak i Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN.

Zakład Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju realizuje działalność leczniczą w Szpitalu Powiatowym w Busku-Zdroju oraz Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne (poradnie specjalistyczne, pracownie diagnostyczne, podstawowa opieka zdrowotna). Jego strukturę organizacyjną tworzą między innymi izby przyjęć, oddziały szpitalne, blok operacyjny z centralną sterylizatornią, poradnia Medycyny Pracy.