uczestnicy spotkania we wnętrzach laboratorium
fot. Marcelina Woźnicka

Dwa nowocześnie wyposażone laboratoria kryminalistyczne zostały 13 listopada 2023 roku otwarte przez Rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dr. hab. Piotra Borka: „Oddajemy te dwie sale w ręce państwa studentów z myślą, by dobrze służyły waszej edukacji i rozwojowi, byście mieli satysfakcję, że studiujecie nie tylko na wyjątkowym kierunku pod okiem znakomitych specjalistów, ale też na najlepszym sprzęcie”.

Przybyłych na uroczystość gości powitał Dyrektor Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji prof. dr hab. Andrzej Kozera. „To jest piękny dzień w historii naszego Instytutu. Po kilku latach starań uruchomiliśmy unikany w skali Polski kierunek kryminalistyka, a dziś dzięki wsparciu Pana Rektora możemy otworzyć dwie pracownie, w których nasi studenci będą zgłębiać zagadnienia techniki kryminalistycznej” – mówiła dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UKEN, była Dyrektor Instytutu i inicjatorka utworzenia studiów z zakresu kryminalistyki.

uczestnicy spotkania we wnętrzach laboratorium
fot. Marcelina Woźnicka

specjalistyczny sprzęt, który znalazł się na wyposażeniu laboratorium
fot. Marcelina Woźnicka

W uroczystości wzięli także udział Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Roman Kochnowski, Dyrektor Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UKEN oraz Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości dr hab. Józef Młyński, prof. UKEN.

Studia kryminalistyczne są prowadzone przez Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji we współpracy z Instytutem Biologii i Nauk o Ziemi oraz Instytutem Nauk Technicznych. Edukację w tym zakresie podjęło 608 studentów.

galeria zdjęć