przemowa Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr. hab. Piotra Borka, obok niego prorektorzy
fot. Marcelina Woźnicka

11 maja 2023 roku Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obchodził uroczyście Święto Uczelni, które było okazją do podsumowania mijającego roku akademickiego, a także wręczenia wyróżnień i nagród dla przedstawicieli społeczności akademickiej. Uroczystość zwieńczył koncert instrumentalisty Marka Bilińskiego.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej w intencji studentów, pracowników i absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w kościele Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.

Głównym punktem święta było uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni z udziałem władz Uniwersytetu, dziekanów wydziałów, byłych i obecnych pracowników, studentów oraz zaproszonych gości, reprezentujących władze państwowe i samorządowe, środowisko akademickie Krakowa oraz liczne instytucje współpracujące z Uniwersytetem.

zaproszeni na uroczystość goście (widok z końca auli głównej)
fot. Marcelina Woźnicka

zaproszeni na uroczystość goście
fot. Marcelina Woźnicka

zaproszeni goście, na pierwszym planie senatorzy
fot. Marcelina Woźnicka

Uczestników uroczystości powitał Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek, który przypomniał, że rok akademicki 2022/2023 zaznaczył się licznymi zewnętrznymi wyzwaniami w zakresie zapewnienie stabilności funkcjonowania uczelni: „Wyzwaniom tym zapewne nie sprostalibyśmy, gdyby nie prowadzone wcześniej posunięcia mające na celu zrestrukturyzowanie uczelni, wprowadzenie odpowiedzialnej polityki finansowej, kadrowej i budżetowej. Dzięki tym działaniom możemy funkcjonować normalnie”. Rektor przypomniał sukcesy Uczelni: 25 tysięcy kandydatów biorących udział w rekrutacji w 2022 roku, rozwój oferty dydaktycznej, wzmacnianie potencjału naukowego uczelni między innymi poprzez program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oraz bardzo dobre wyniki ewaluacji działalności naukowej, w której oceniono dwadzieścia jeden dyscyplin naukowych, spośród których trzy otrzymały kategorię A a siedemnaście kategorię B+.

Jego Magnificencja przypomniał także o inwestycjach w infrastrukturę, które pozwoliły między innymi na generalny remont auli głównej, audytorium i stworzenie nowych stref przeznaczonych przede wszystkim dla studentów. Uczelnia ma nadzieję, że niedługo rozpocznie się budowa strzelnicy i Centrum Konferencyjno-Naukowego przy ul. Rydla.

Rektor prof. dr hab. Piotr Borek poinformował, że w ślad za uchwałą Senatu oraz Rady Uczelni wystąpił do Ministra Edukacji i Nauki z wnioskiem o zmianę nazwy uczelni, która w większym stopniu odzwierciedla profil uniwersytetu.

Wicewojewoda Małopolski Mateusz Małodziński wyraził radość, że maj obfituje nie tylko w ważne święta państwowe, ale i w uroczyste dni istotne dla społeczności akademickiej: „Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to szczególny uniwersytet, z niezwykle ważną misją. Jest to też uczelnia, która myśli odważnie o swojej przyszłości i nie tylko o niej mówi, ale konsekwentnie realizuje plany. To trzeba docenić. Dziękuję Państwu za Waszą pracę i życzę pomyślności. Vivat academia, vivant professores! Vivat Uniwersytet Pedagogiczny!”.

Wicewojewoda Małopolski Mateusz Małodziński podczas przemówienia
fot. Marcelina Woźnicka

W dalszej części uroczystości odbyło się wręczenie odznaczeń państwowych i uniwersyteckich. Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek wręczył również listy gratulacyjne i nagrody za uzyskanie habilitacji i tytułu profesora, które otrzymali: prof. dr hab. Irena Jankowska-Sumara, dr hab. Remigiusz Kasprzycki, dr hab. Rafał Klepka, dr hab. Krzysztof Kloc, dr hab. Wiktoria Kudela-Świątek, dr hab. Konrad Meus, dr hab. Danuta Kaźmierczak i dr hab. Anna Szkolak-Stępień.

Oficjalną część uroczystości zakończyło „Gaude Mater Polonia” w wykonaniu Chóru Żeńskiego Educatus.

Chór Żeński Educatus podczas występu
fot. Marcelina Woźnicka

Marek Biliński
fot. Marcelina Woźnicka

Część artystyczną święta wypełnił znakomity koncert multiinstrumentalisty i kompozytora muzyki elektronicznej Marka Bilińskiego.

galeria zdjęć

Listy gratulacyjne z okazji Święta Uczelni