Natalia Królik

4 stycznia 2023 roku jury pod przewodnictwem Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyny Pluteckiej, prof. UP przyznało tytuł „Studenta Grudnia” Natalii Królik. Natalia jest studentką pracy socjalnej na studiach pierwszego stopnia. Jej największą pasją jest praca z ludźmi – w szczególności dziećmi. Lubi działać społecznie, edukować innych, ale również samodoskonalić. Uwielbia planować wszystko. Często planuje pracę swoją i innych. Jest również hufcowym specjalistą zuchowym w ZHP w swoim mieście i ratownikiem wodnym.

 Natalia Królik

Natalia Królik jako wolantariuszka


Wybrane osiągnięcia

  • przeprowadzenie projektu socjalnego „Powrót do sprawności” dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny im. Anny Kołodziejczyk w Zawierciu
  • wieloletnia wolontariuszka (organizacja festynów, pikników, wydarzeń plenerowych; udział w „pogotowiach lekcyjnych”; pomoc osobom niesamodzielnym)
  • zorganizowanie, we współpracy z projektem SPACJA, warsztatów na Zamku Królewskim na Wawelu dla dzieci z Fundacji Ukryte Skrzydła zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • przeprowadzenie warsztatów dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
  • reprezentowanie Związku Harcerstwa Polskiego na InterCampie 2022 – obozie międzynarodowym; instruktor Związku Harcerstwa Polskiego
  • członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej. Przygotowanie do życia wolnościowego osadzonych seniorów”
  • uczestnictwo w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Uniwersalizm Pracy Ludzkiej. Wyzwania dla edukacji”
  • skarbnik zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Częstochowskiej
  • przewodnicząca Koła Naukowego Laboratorium Twórczości, członek Koła Naukowego Wolontariatu i Animacji Społecznych

Przypominamy, że zgłoszenia do konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” przyjmowane są do 20. dnia każdego miesiąca. Zdobywcy tytułu Studenta Miesiąca, zgodnie z regulaminem, otrzymają nagrodę 1000 złotych (brutto), natomiast zdobywca tytułu Studenta Roku otrzyma nagrodę 4000 złotych (brutto).

Student, który zgłosił swoją kandydaturę do konkursu, lecz nie otrzymał tytułu Studenta Miesiąca przyznawanego przez komisję, może ponownie zgłosić swoją kandydaturę do konkursu w następnym miesiącu (nie musi wówczas ponownie składać formularza z zaświadczeniami, wystarczy, że złoży pisemne oświadczenie, iż chce, aby wzięto pod uwagę jego kandydaturę w następnym miesiącu).