Pamietajac o Chocimiu 01

W holu głównym Uniwersytetu Pedagogicznego od 25 listopada 2021 roku można oglądać wystawę „Za wiarę i wolność! Kraje Europy Środkowo-Wschodniej dają odpór inwazji świata islamu”, przygotowaną w 400. rocznicę bitwy pod Chocimiem.

Otwarcia wystawy dokonał Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek, podkreślając znaczenie i symbolikę bitwy pomiędzy wojskami polsko-litewsko-kozackimi a armią turecką sułtana Osmana II. Chocim dwukrotnie był miejscem walk tych dwóch stron – w 1621 roku i w 1673 roku. W obu ważną rolę – o czym przypomniał Rektor – odegrali członkowie rodziny Sobieskich: Jakub w 1621 roku był jednym z architektów traktatu pokojowego, a jego syn – późniejszy król Polski – odniósł spektakularne zwycięstwo w 1673 roku.

Pamiętając o Chocimiu (zdjęcie 2 z 3)

Pamiętając o Chocimiu (zdjęcie 3 z 3)

O kulisach bitwy i jej historycznym znaczeniu mówił autor wystawy dr Henryk Kotarski, emerytowany pracownik Uniwersytetu i specjalista w zakresie historii wojskowości, który oprowadził licznie zebranych uczestników otwarcia. „Historia XVII wieku pokazała, że podzielona i skłócona Europa nie była w stanie skutecznie oprzeć się inwazji islamu, reprezentowanego przez ówczesną potęgę Imperium Osmańskie. Polacy skutecznie jednak stawili czoła” – mówił dr Henryk Kotarski. Na wystawę składają się między innymi kopie map, planów, portretów i dokumentów, które pokazują szerokie spektrum zagadnień związanych z trwającą ponad miesiąc bitwą (2 września – 9 października 1621 roku).

Organizatorem wystawy jest Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.