studia drugiego stopnia, profil praktyczny

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku dziennikarstwo uzyskał niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu możliwych pól zastosowania nowoczesnych technologii komunikacyjnych, metod, technik i narzędzi komunikowania, stosowanych w dziennikarstwie. Absolwent zdobył zbilansowane informacje głównie w dziedzinie nauk społecznych, ale także nauk humanistycznych. Posiada umiejętność stosowania w praktyce zdobytej wiedzy o komunikacji interpersonalnej, technikach komunikowania poprzez media, z użyciem narzędzi informatycznych, technologii mobilnych i interaktywnych, metod prezentacji multimedialnej, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych prezentacji graficznych oraz technik digitalizacji i wizualizacji danych.

Studia na kierunku dziennikarstwo są studiami o profilu praktycznym, na który składają się liczne zajęcia warsztatowe realizowane w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach nowych technologii medialnych, praktyki zawodowe oraz warsztaty projektowe organizowane przez Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych.

Absolwent zna mechanizmy i techniki przekazu informacji oraz tworzenia treści w zastosowaniu do różnych form i gatunków dziennikarskich.

Absolwent uzyskał poziom B2+ biegłości w języku angielskim w szczególności w zastosowaniach komunikologicznych.

 

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Program studiów dał absolwentom dziennikarstwa przygotowanie do kompetentnej dziennikarskiej działalności zawodowej zarówno w instytucjach sektora publicznego, jak i w jednostkach komercyjnych, w sferze mediów z ich otoczką biznesową oraz w organizacjach pozarządowych. Absolwenci, dzięki zdobytym praktycznym umiejętnościom projektowania i przekazu informacji mogą zostać zatrudnieni w redakcjach, agencjach prasowych, agencjach public relations, agencjach reklamowych i brandingowych, ośrodkach badań społecznych i badania rynku, w biurach prasowych, zespołach negocjacji społecznych i mediacji kulturowej.

Ze względu na uzyskane specjalistyczne, pogłębione i zaawansowane, praktyczne i profesjonalne kompetencje z zakresu wykorzystania najnowszych technologii informacyjnych i graficznych absolwenci kierunku dziennikarstwo uzyskali możliwość pracy w zespołach digitalizacyjnych, w tym z wykorzystaniem technologii VR, w jednostkach opracowujących wizualizacje big data, w działach grafiki komputerowej, w laboratoriach technologii internetowych, laboratoriach produkcji obrazu, a także w powstających laboratoriach wirtualnej rzeczywistości i zespołach produkcji treści dla potrzeb edukacyjnych, informacyjnych, rozrywkowych i komercyjnych.

Uzyskane umiejętności, dzięki połączeniu nauk o polityce i administracji, nauk o komunikacji społecznej i mediach z elementami dziennikarstwa i marketingu z technologią komunikacji i multimediów, będą odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku. Absolwent dziennikarstwa uzyskał dzięki temu możliwość pracy w firmach budujących przewagę konkurencyjną za pomocą metod komputerowych i komunikacji wspomaganej najnowszą technologią.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł magistra umożliwia aplikowanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej lub studia podyplomowe.

 

Kontakt

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 420
telefon 12 662 64 46
idsm@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych