Field of studyFull-time studiesExtramural studies
Archival studies, office management and digitization
(archiwistyka, biurowość i cyfryzacja)
+ +
Art & Design
(art & design)
+  
Art and Education
(sztuka i edukacja)
+  
Art and Science
(art and science)
+  
Biology
(biologia)
+ +
Business Use of Cultural Heritage
(biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego)
+ +
Computer Science
(informatyka)
+ +
Criminalistics
(kryminalistyka)
+ +
Cultural and Media Studies
(kulturoznawstwo i wiedza o mediach)
+ +
Economics
(ekonomia)
+ +
Education
(pedagogika)
+ +
English Studies
(filologia angielska)
 +  +
Environmental Management
(zarządzanie ochroną środowiska)
+ +
Ethics – Mediations and Negotiations
(etyka – mediacje i negocjacje)
+ +
French Language and Literature Studies
(filologia romańska)
+  
Geography
(geografia)
+ +
Geopolitics
(geopolityka)
+ +
German and Central European Studies
(studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie)
+  
German Language and Literature Studies
(filologia germańska)
 
History
(historia)
+ +
Information Management and Digital Publishing
(zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe)
+  
Information Technology Education
(edukacja techniczno-informatyczna)
+ +
International Relations
(stosunki międzynarodowe)
+ +
International Social Policy and Analytics
(międzynarodowa polityka społeczna i analityka)
+ +
Italian Language and Literature Studies
(filologia włoska)
 +  
Journalism
(dziennikarstwo)
+ +
Logistics
(logistyka)
+ +
Management in Social Services
(zarządzanie w służbach społecznych)
+ +

Media Content & Creative Writing
(media content & creative writing)

+ +
Mathematics
(matematyka)
+ +
National Security
(bezpieczeństwo narodowe)
+ +
Sztuka współczesna
(modern art)
+  
Painting
(malarstwo)
+  
Physics
(fizyka)
+  
Polish Language and Literature Studies
(filologia polska)
+ +
Public Administration
(administracja)
+ +
Russian Language and Literature Studies
(filologia rosyjska)
 +  
Security Engineering
(inżynieria bezpieczeństwa)
+  +
Social Work
(praca socjalna)
+ +
Sociology
(socjologia)
+ +
Spanish and Latin American Studies
(filologia hiszpańska)
 +  
Spatial Management
(gospodarka przestrzenna)
+ +
Speech Therapy 
(logopedia)
+  
Tourism and Recreation
(turystyka i rekreacja)
+ +