studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku pozyskał wiedzę i kompetencje z zakresu ekonomicznego podejścia do dziedzictwa kulturowego, jego zagospodarowania i promocji, a także planowania i obsługi ruchu turystycznego, organizacji nowoczesnych imprez turystycznych, promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, krajoznawstwa i edukacji regionalnej, marketingu, tworzenia innowacyjnych produktów opartych na zasobach odziedziczonych.

Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe

Absolwent tego kierunku uzyskał kwalifikacje do pracy w:

 • instytucjach zajmujących się dziedzictwem kulturowym, czy kulturą;
 • podmiotach zarządzających dziedzictwem kulturowym, promujących kulturę i dziedzictwo kulturowe;
 • urzędach ochrony dziedzictwa;
 • fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych działających na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego;
 • Departamencie Dziedzictwa Kulturowego;
 • Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta;
 • Wydziale Ochrony Dziedzictwa;
 • Narodowym Instytucie Dziedzictwa;
 • Międzynarodowym Centrum Kultury;
 • Narodowym Centrum Kultury;
 • Narodowym Instytucie Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA,
 • przedsiębiorstwach turystycznych, szczególnie tych nakierowanych na konstruowanie nowoczesnych ofert z zakresu turystyki biznesowej, incentive, prozdrowotnej, ofert wyjazdów krótkoterminowych, architurystyki, etnoturystyki i turystyki muzealnej.

Absolwent jest także w pełni przygotowany do otworzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej.

 

Dostęp do dalszych studiów

Uzyskany tytuł magistra daje możliwość podjęcia studiów w szkole doktorskiej oraz dalszego kształcenia na studiach podyplomowych.

 

Kontakt

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Historii i Archiwistyki