Wśród wielu różnorodnych form działalności studentów Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ważne miejsce zajmuje studencki ruch naukowy. Koła naukowe działają prawie na każdym kierunku studiów. Ich członkami są zazwyczaj najlepsi studenci, którzy dzięki uczestnictwu w tej formie działalności poszerzają swoją wiedzę, zdobywają doświadczenie w pracy badawczej i organizacyjnej oraz nawiązują wiele cennych kontaktów w kraju i za granicą.