znak zapytania, znak wyboru i wykrzyknik na granatowym tle

Konkursy świadectw maturalnych komisje rekrutacyjne przeprowadzą wyłącznie dla kandydatów, którzy spełnią kryteria przystąpienia do konkursu.

 

Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego „nowa matura”

Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne będą przeliczać wg zasady:

 • poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt

Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, komisja w rankingu uwzględni wynik korzystniejszy dla kandydata.

Kandydatom, którzy zdawali maturę dwujęzyczną, ubiegającym się o przyjęcie na studia komisje rekrutacyjne przeliczą wyniki matur, by były porównywalne do matury zdawanej na poziomie rozszerzonym:

 1.   gdy maturzysta uzyska z matury wynik niższy niż 80% pkt zastosowany zostanie przelicznik 1,25,
 2.   gdy maturzysta uzyska z matury wynik co najmniej 80% pkt, otrzyma 100% pkt.

Otrzymany wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 1,5.

 

Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego „stara matura”

Świadectwo dojrzałości
(skala ocen 3–5)
Świadectwo dojrzałości
(skala ocen 2–6)
Punkty do rankingu
3 2 30
  3 50
4 4 70
  5 90
5 6 100

 

 

Zasady przeliczania matury międzynarodowej (IB)

 1.   Kandydatów z maturą międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
 2.   Wynik poziomu SL mnożony jest przez współczynnik 1,5
 3.   Wynik poziomu HL mnożony jest przez współczynnik 2,0
 4.   Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:
matura międzynarodowa IB
SL
nowa matura
PP
 matura międzynarodowa IB
HL
nowa matura
PR
7 100% 7 100%
6 90% 6 90%
5 75% 5 75%
4 60% 4 60%
3 45% 3 45%
2 30% 2 30%

 

 

Zasady przeliczania matury europejskiej (EB)

 1.   Kandydatów z maturą europejską obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą
 2.   Poziom podstawowy (EB) traktowany jest jak poziom podstawowy nowej matury (x1,0)
 3.   Poziom rozszerzony (EB) traktowany jest jak poziom rozszerzony nowej matury (x1,5)
 4.   Wyniki na świadectwie matury europejskiej przeliczane będą w następujący sposób:
matura europejska (EB)poziom podstawowypoziom rozszerzony
9,51–10,00 100% 100%
9,00–9,50 85% 95%
8,00–8,99 80% 90%
7,00–7,99 70% 80%
6,00–6,99 60% 70%
0,00–5,99 0% 0%

 

 

Egzaminy

 1.   Pisemne egzaminy wstępne są anonimowe.
 2.   Egzaminy wstępne i rozmowy kwalifikacyjne oceniane będą w skali ocen (2–5), średnich ocen, w punktach lub procentach. Sposób oceniania komisje rekrutacyjne ogłoszą kandydatom przed postępowaniem kwalifikacyjnym na tablicach informacyjnych instytutów/katedr.

 

Podstawa prawna
Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2024/2025 (plok pdf, rozmiar 145 KB)