Limity przyjęć na pierwszy rok studiów

 

Rok akademicki 2023/2024

Kierunek studiówStudia pierwszego stopnia stacjonarneStudia pierwszego stopnia niestacjonarne
administracja 100 100
architektura informacji 50 30
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 25 25
bezpieczeństwo międzynarodowe 120 60
bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskim 40 40
bezpieczeństwo narodowe 150 80
bezpieczeństwo zdrowotne 80 40
bioinformatyka 30 25
biologia 60 25
design 40
digital design 38
dziennikarstwo 80 40
edukacja techniczno-informatyczna 100 50
ekonomia 130 130
etyka – mediacje i negocjacje 120 60
filologia angielska 120 80
filologia germańska 100 25
filologia hiszpańska 100
filologia polska 90 30
filologia romańska 100
filologia rosyjska 70
filologia ukraińska 25
filologia włoska 100
filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii 80
fizyka 50
geografia 70 30
geopolityka 60 60
grafika 38
historia 25 25
informatyka 150 75
inżynieria bezpieczeństwa 80 50
kognitywistyka 120
komunikacja wizualna 38
kryminalistyka 120 60
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 70 30
logistyka 130 130
malarstwo 31
matematyka 120 30
pedagogika 150 150
praca socjalna 50 45
socjologia 120 60
stosunki międzynarodowe 60 60
Studia nad wizualnością – Visual Studies 30  
sztuka i edukacja 31
sztuka i media 38
turystyka historyczna i muzealnictwo  25 25
turystyka i rekreacja 130 45
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 60
zarządzanie kryzyzsowe 40 40
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi  90 60
zarządzanie w służbach społecznych  40 30

 

Podstawa prawna
Uchwała nr 2.24.04.2023 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 24 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2023/2024