Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
ul. Myśliwska 64, 30-718 Kraków

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
ul. Miodowa 36, 31-052 Kraków

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ul. Urzędnicza 65, 30-074 Kraków

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
os. Oświecenia 30, 31-636 Kraków

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11
ul. Aleksandry 17, 30-837 Kraków

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13
ul. Mirtowa 2, 30-698 Kraków

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15
ul. Grochowa 23, 30-731 Kraków

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 17
ul. Czarnogórska 14, 30-638 Kraków

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybysławicach
ul. Krakowska 107, 32-088 Przybysławice