Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki
prof. dr hab. Olga Wasiuta
olga.wasiuta@uken.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Tomasz Skrzyński, prof. UKEN
tomasz.skrzynski@uken.krakow.pl
dr Paweł Łubiński
pawel.lubinski@uken.krakow.pl
dr Beata Krzaczek
beata.krzaczek@uken.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UKEN
agnieszka.gren@uken.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UKEN
lukasz.binkowski@uken.krakow.pl
dr hab. Tomasz Bryndal, prof. UKEN
tomasz.bryndal@uken.krakow.pl
dr Grzegorz Rut
grzegorz.rut@uken.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych
dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UKEN
krzysztof.gurba@uken.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Dorota Probucka, prof. UKEN
dorota.probucka@uken.krakow.pl
dr Sabina Sanetra-Półgrabi
sabina.sanetra-polgrabi@uken.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej
prof. dr hab. Mariusz Misztal
mariusz.misztal@uken.krakow.pl

Zastępca
dr hab. Alicja Witalisz, prof. UKEN
alicja.witalisz@uken.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej
dr hab. Piotr Kołodziej, prof. UKEN
piotr.kolodziej@uken.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła, prof. UKEN
marzena.blasiak-tytula@uken.krakow.pl
dr hab. Magdalena Stoch, prof. UKEN
magdalena.stoch@uken.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki
dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UKEN
agnieszka.chlosta-sikorska@uken.krakow.pl

Zastępca
dr Dorota Drzewiecka
dorota.drzewiecka@uken.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej
prof. dr hab. Piotr Jargusz
piotr.jargusz@uken.krakow.pl

Zastępca
dr hab. Agata Agatowska, prof. UKEN
agata.agatowska@uken.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Matematyki
prof. dr hab. Tomasz Szemberg
tomasz.szemberg@uken.krakow.pl

Zastępcy
dr Ireneusz Krech, prof. UKEN
ireneusz.krech@uken.krakow.pl
dr Bożena Rożek
bozena.rozek@uken.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Informacji
dr hab. Iwona Pietrzkiewicz, prof. UKEN
iwona.pietrzkiewicz@uken.krakow.pl

Zastępca
dr Bożena Jaskowska
bozena.jaskowska@uken.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu
dr hab. Halina Pawłowska-Jaroń, prof. UKEN
halina.pawlowska-jaron@uken.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych
dr hab. Henryk Noga, profesor
henryk.noga@uken.krakow.pl

Zastępcy
dr inż. Małgorzata Piaskowska-Silarska
malgorzata.piaskowska-silarska@uken.krakow.pl
dr hab. Wojciech Bąk, prof. UKEN
wojciech.bak@uken.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Neofilologii
dr hab. Wojciech Prażuch, prof. UKEN
wojciech.prazuch@uken.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Angela Bajorek, prof. UKEN
angela.bajorek@uken.krakow.pl
dr hab. Marta Eloy Cichocka, prof. UKEN
marta.cichocka@uken.krakow.pl
dr Małgorzata Niziołek
malgorzata.niziolek@uken.krakow.pl
dr hab. Bogumił Ostrowski, prof. UKEN
bogumil.ostrowski@uken.krakow.pl
dr Agnieszka Liszka-Drążkiewicz
agnieszka.liszka-drazkiewicz@uken.krakow.pl

 

p.o. Dyrektor Instytutu Pedagogiki
dr hab. Anna Szkolak-Stępień, prof. UKEN
anna.szkolak-stepien@uken.krakow.pl

p.o. Zastępca
dr hab. Justyna Wojniak, prof. UKEN
justyna.wojniak@uken.krakow.pl

 

p.o. Dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej
dr Anna Czyż, prof. UKEN
anna.czyz@uken.krakow.pl

p.o. Zastępca
dr Ewa Śliwa
ewa.sliwa@uken.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Prawa, Ekonomii i Administracji
prof. dr hab. Andrzej Kozera
andrzej.kozera@uken.krakow.pl

 

Zastępcy
dr Urszula Kosielińska-Grabowska
urszula.kosielinska-grabowska@uken.krakow.pl
dr Wojciech Maciejewski
wojciech.maciejewski@uken.krakow.pl
dr Robert Faracik
robert.faracik@uken.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Psychologii
dr Rafał Abramciów, prof. UKEN
rafal.abramciow@uken.krakow.pl

Zastępca
dr Jan Franczyk
jan.franczyk@uken.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Socjologii
dr hab. Paulina Rojek-Adamek, prof. UKEN
paulina.rojek-adamek@uken.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Aldona Guzik
aldona.guzik@uken.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Sztuki i Designu
dr hab. Agnieszka Łukaszewska, prof. UKEN
agnieszka.lukaszewska@uken.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Jakub Pierzchała, prof. UKEN
jakub.pierzchala@uken.krakow.pl
dr Marcin Klag
marcin.klag@uken.krakow.pl

 

p.o. Dyrektor Instytutu Zarządzania i Spraw Społecznych
dr hab. Norbert Pikuła, prof. UKEN
norbert.pikula@uken.krakow.pl

p.o. Zastępca
dr Krzysztof Chaczko
krzysztof.chaczko@uken.krakow.pl

Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju
dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN
p.o. Kanclerz
kanclerz@uken.krakow.pl
telefon 12 662 60 06

W celu umówienia terminu spotkania prosimy o kontakt z sekretariatem.

prof. dr hab. Piotr Borek

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

prof. dr hab. Piotr Borekrektor@uken.krakow.pl
telefon 12 662 60 03

 

 W celu umówienia terminu spotkania z Jego Magnificencją prosimy o kontakt z sekretariatem

 

 
dr hab. Robert Stawarz, prof. UP

Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju

dr hab. Robert Stawarz, prof. UKENprorektor.ksztalcenie.rozwoj@uken.krakow.pl
telefon 12 662 60 06

 

 

Dyżury*
poniedziałek: 10.00–12.00
środa: 10.00–12.00

 

 

 dr hab. Michał Rogoż, prof. UP

Prorektor ds. Nauki

dr hab. Michał Rogoż, prof. UKENprorektor.nauka@uken.krakow.pl
telefon 12 662 60 08

 

Dyżury*
poniedziałek: 9.00–11.00
czwartek: 9.00–11.00dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP

Prorektor ds. Studenckich

dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UKENprorektor.studenci@uken.krakow.pl
telefon 12 662 60 06

 

 

Dyżury*
poniedziałek: 10.00–12.00
środa: 9.30–11.30

 


* W celu umówienia terminu spotkania z Władzami Uczelni prosimy o kontakt z właściwym sekretariatem

Skład Senatu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję 2020–2024

Członkowie Senatu z głosem stanowiącym

prof. dr hab. Piotr Borek
dr hab. Michał Rogoż, prof. UKEN
prof. dr hab. Mirosław Baran
prof. dr hab. Mariusz Misztal
prof. dr hab. Ewa Młynarczyk
prof. dr hab. Olga Wasiuta
dr hab. Wojciech Bąk, prof. UKEN
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UKEN
dr hab. Władysław Kolasa, prof. UKEN
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UKEN
dr hab. Andrzej Kuropatnicki, prof. UKEN
dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, prof. UKEN
dr hab. Danuta Łazarska, prof. UKEN
dr hab. Agnieszka Łukaszewska, prof. UKEN
dr hab. Henryk Noga, prof. UKEN
dr hab. Marek Pieniążek, prof. UKEN
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UKEN
dr hab. Jan Wawrzyniak, prof. UKEN
dr hab. Alicja Witalisz, prof. UKEN
dr Ewa Fogelzang-Adler
dr Beata Malczewska
dr Przemysław Paliwoda
dr Tomasz Szybisty
dr Mirosław Wójtowicz
dr Bartłomiej Zyśk
mgr Maria Czereyska-Kościelniak
mgr Kinga Krzyszkowska-Kwiek
mgr inż. Dorota Marszałek
mgr Ewa Żołnierek
mgr Gabriela Kasprzyk
mgr Kamil Rajkowski
Wiktoria Adamek
Maria Franelak
Jakub Gajda
Jolanta Jonaszek
Maciej Lisowski
Paulina Siedlarz
Katarzyna Żywko


Członkowie Senatu z głosem doradczym

dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UKEN
dr hab. Robert Stawarz, prof. UKEN
prof. dr hab. Roman Kochnowski
dr hab. Łukasz Murzyn, prof. UKEN
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UKEN
mgr Tomasz Kolosek – Kwestor
prof. dr hab. Dariusz Rott – Przewodniczący Rady Uczelni
mgr Jarosław Miszczyk – Dyrektor Biblioteki Głównej
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Jan Ryś, prof. UKEN – ZNP
mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP UP
dr hab. Piotr Trojański, prof. UKEN – OZZ IP

 

Członkowie spośród wspólnoty uczelni

dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UKEN
prof. dr hab. Zdzisław Noga

 

Członkowie spoza wspólnoty uczelni

prof. dr hab. Dariusz Rott – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Przewodniczący Rady Uczelni
prof. dr hab. inż. Artur Błachowski – Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


W skład Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący Samorządu Studentów. Funkcję tę obecnie pełni Maciej Lisowski.

Z głosem doradczym w posiedzeniach Rady uczestniczą przedstawiciele każdej działającej w uczelni zakładowej organizacji związkowej.

telefon 12 662 60 42
radauczelni@uken.krakow.pl

strona internetowa Rady Uczelni