Kryta Pływalnia jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wykonującą wyodrębnione zadania usługowe.

Do zadań Krytej Pływalni należy: prowadzenie działalności komercyjno-promocyjnej, działania marketingowe i promocyjne w zakresie działalności pływalni, współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie działalności dydaktycznej, budowanie silnej marki kojarzonej z najwyższą jakością.

Władze

Kierownik
mgr Piotr Kowalski
piotr.kowalski@uken.krakow.pl

 

Kontakt

ul. Ingardena 4
telefon 12 662 65 93
telefon 12 662 66 51
kp@up.krakow.pl

strona internetowa Krytej Pływalni