Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie działa od roku akademickiego 2013/2014. Ma na celu realizację idei uczenia się przez całe życie, profilaktykę gerontologiczną oraz społeczną i poznawczą aktywizację słuchaczy, a także budowanie więzi międzypokoleniowych, służących dialogowi z młodszymi generacjami. Uniwersytet Trzeciego Wieku pełni również funkcje badawcze i naukowo-twórcze. Główne formy pracy to: wykłady, warsztaty, lektoraty, wycieczki.

 

Władze

Dziekan Uniwersytetu Trzeciego Wieku
dr Ewelina Zdebska
ewelina.zdebska@uken.krakow.pl

 

Kontakt

os. Stalowe 17
telefon 12 662 79 50
utw@up.krakow.pl

strona internetowa Uniwersytetu Trzeciego Wieku